در صورت تمایل به ثبت درخواست نمایندگی، خواهشمند است نسخه PDF فرم زیر را کامل نموده و به آدرس info@greenbiotech-co.com ایمیل و یا به کدپستی ۱۴۳۱۶۵۳۴۳۳ یا شماره نمابر ۸۸۹۷۲۶۰۰(۰۲۱) (۸ خط) ارسال نمایید.