آمینو رویش (حاوی اسیدآمینه)

AMINO ROUYESH

معرفی

در کشاورزی از اسیدهای آمینه در جهت افزایش حاصلخیزی خاک، تسهیل انتقال عناصر در گیاه، افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی، افزایش درصد کلروفیل، گرده افشانی و تسریع در رسیدگی و شکل گیری بهتر محصول استفاده می‌شود.استفاده از کود آمینو رویش، عرضه شده توسط شرکت زیست فناور سبز، این امکان را به گیاهان می‌دهد که انرژی ذخیره شده خود را بیشتر صرف رشد و بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی محصول نمایند.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Total protein 43.7%
Free Amino acid 10%

مزایا

 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی
 • افزایش توانایی جذب عناصر غذایی توسط ریشه
 • افزایش عملکرد محصول
 • افزایش فتوسنتز گیاهی
   

  دستورالعمل مصرف


نوع گیاه زمان مصرف میزان مصرف
غلات 8 برگی شدن تا ظهور گل 1.5- 3  لیتر در هکتار
محصولات جالیزی 8 برگی - تکرار پس از یک ماه 3 لیتر در هکتار
درختان دانه دار پیش از گلدهی - پس از تشکیل میوه محلول 3 در هزار
درختان هسته‌دار هنگام گلدهی و تشکیل میوه محلول 3 در هزار
مرکبات پیش از گلدهی تا فندقی شدن میوه محلول 3 در هزار
محصولات گلخانه انتقال نشاء تا رسیدگی میوه محلول 2 در هزار

 توصیه‌های مهم

 • مقدار و دفعات توصیه شده بر اساس سن،‌ نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.


   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی