کود کامل

20-20-20

معرفی

این محصول، یک کود مایع حاوی عناصر فسفر و پتاسیم است که می‌تواند نیازهای گیاه را نسبت به این دو عنصر در تمام مراحل رشد تامین کند و سبب افزایش تولید و بهبود کیفیت میوه ‌ها نظیر طعم و رنگ پذیری، افزایش خاصیت انبارداری میوه‌ها و افزایش مقاومت گیاه در مقابل استرس‌های محیطی مانند شوری، خشکی، و بیماری‌ها شود. این محصول علاوه بر تأمین نیاز تغذیه گیاهان به عنوان عاملی جهت تعادل واکنش اسیدیته و قلیائیت در گیاهان محصوب می‌شود.  
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
20% Total N
20% P2O5
20% k2O

مزایا

 • سنتز پروتئین ها و فعال سازی آنزیم ها در گیاهان
 • بهبود کیفیت رنگ و طعم میوه ها
 • افزایش رشد ریشه و گلدهی در گیاهان
 • تعادل واکنش اسیدیته و قلیایت در گیاهان
   

  دستورالعمل مصرف

 • گیاهان زراعی: پس از مرحله 2 برگی، 2 الی 3 نوبت در طول دوره رشد
 • درختان باغی: پس از گلدهی، 2 الی 3 نوبت در طول دوره رشد

 

نوع گیاه کود آبیاری  (تکرار بسته به نیاز گیاه هر  10 تا 15 روز یکبار) کود آبیاری  (تکرار بسته به نیاز گیاه هر  10 تا 15 روز یکبار)
محصولات زراعی 10-5 کیلوگرم در هکتار 2-1 کیلوگرم در هکتار
محصولات باغی 20-10 کیلوگرم در هکتار 4-2 کیلوگرم  در 1000 لیتر آب

 توصیه‌های مهم

 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک نسبت به مصرف مقدار کافی از این کود اقدام نمایید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی