FosfoBARVAR-2 (Fosfat Biogödsel)

 

FosfoBARVAR® -2

Fosfat Biogödsel

För alla Grödor och Träd

100 gram för en hektar eller 100 träd

Helt naturligt

 

 

FosfoBARVAR-2 fosfat Biogödsel innehåller 107 to 108 CFU/g of Pantoea agglomerans P5 och Pseudomonas putida P13, två typer av naturliga fosfat lösande bakterier som hydrolyserar mineraleroch organiska fosfatföreningar som förekommer rikligt i jorden och frigör fosfatjoner från dess organiska och oorganiska föreningar genom att producera organiska syror och starka fosfatas enzymer runt om växtrötterna.

Ingredienser:  Bagasse (konventionell produktion), Perlite, vatten, 107 to 108 CFU/g av levande Pantoea agglomerans P5 och Pseudomonas putida P13 bacterier.

 

Egenskaper

 • Utmärkt för Ekologisk odling.
 • Den bästa ersättning för kemiska fosfatgödselmedel
 • Ökar avkastningen och kvalitet
 • Återställer mikrobiella jordprofiler
 • Reducerande gödselmedel

 

ÖRecommendationer

FosfoBARVAR -2 den en iyi sonuç almak için aşağıdaki yöntemler kullanılmalıdır:

 1. Minska användningen av kemiska fosfatgödsel med 50 till 100 procent beroende på den tillgängliga fosfathalten i jorden.
 2. Använd alla andra gödselmedel (t.ex. N, K), bekämpningsmedel, o.s.v. som vanligt.
 3. Blanda inte FosfoBARVAR-2 tillsammans med koncentrerade gödningsmedel och bekämpningsmedel i samma behållare. Späda lösningar kan dock användas tillsammans.
 4. FosfoBARVAR-2 biogödsel måste nå växternas rötter. Därför fröbehandlingsmedel rekommenderas starkt.
 5. Filtrera lösningen genom ett ren tygstycke efter färdig blandning, häll sedan över filtratet i en sprutare. De kvarvarande partiklarna på filtret är inte det aktiva materialet utan bakterierna suspenderas i vätskan och är därmed osynliga.
 6. Använd de nödvändiga mikronäringsämnen som vanligt.
 7. FosfoBARVAR-2 är förpackad i aseptiska förhållanden. Bör därför hela innehållet i paketet användas vid ett och samma tillfälle.
 8. Undvik att förvara FosfoBARVAR-2 vid extrema temperaturer och i direkt solljus.
 9. Använd inte efter utgångsdatum

 

ÖInstruktioner

Ett paket räcker till en hektar eller 100 träd. Späda varje paket av FosfoBARVAR-2 innehåll i 1-2 liter vatten. Filtrera lösningen genom ett ren tygstycke. I händelse av långvarigt arbete, rör om lösningen var 15:e minut.

För behandling av utsäde eller rotknölar:

Häll över FosfoBARVAR-2 filtrerade lösningen i en sprutare.Bespruta önskad mängd utsäde och blanda väl före sådd. FosfoBARVAR-2 lösningen kan också användas med hjälp av maskiner för utsädesbehandling.

1
2

 

För plantor:

Späda FosfoBARVAR-2 stamlösningi 10 liter vatten. Doppa plantans rötter i lösningen strax innan plantering.

 

Under planteringstid av Träd:

Späda FosfoBARVAR-2 stamlösningi 100 liter vatten. Doppa rötterna i lösningen strax före plantering eller häll en liter lösning på de exponerade rötter strax innan tillsättning av jord.

1
2

 

Under Gödningstid av Träd:

Med hjälp av en spade, gräv 2 till 4 hål runt trädet(max 1m avstånd från stammen åt vardera håll) för att nå de unga rötterna melan 20 upp till 40 cm djup. Späda FosfoBARVAR-2 stamlösning i 100 liter vatten. Fördela en liter av färdigblandad lösning till varje träd i alla hålet så jämnt som möjligt.

1
2

 

Under Bevattningstiden av Träd (top dressing):

1. Försumpning eller djup bevattningsmetoder: placera en tank med färdig blandad lösning på banan för bevattning. När vattnet rinner vid mitten av fältet, slå på fliken så att lösningen är jämnt fördelad.

2. Tryckbevattoder (droppande bevattning): Häll filtrerade stamlösningen i en pressade/tryck vattenreservoar tank och börja bevattna.Mängden ska stå i proportion till det antal träd som ska bevattnas under en dag. Ett paket FosfoBARVAR-2 stamlösning räcker för 100 träd, 2 paket för 200 träd, o.s.v.

Användninstider (Givandstider)

För grödor:

Steg 1:Vid Utsädesbehandling före sådd.

Steg 2: Bevattningsmetod vid 4 till 6-blad stadium.

För Träd:

Steg 1: Vid uppkomst av det allra första bladknoppar(after vernalization).

Steg 2:Vid blom fallning och vid uppkomst av frukt innan mognad.

Notera

Det rekommenderas att använda FosfoBARVAR-2, AzotoBARVAR-1 och PotaBARVAR-2 biogödsel tillsammans för att ersätta 50% av NPK kemiska gödselmedel.