رویش2 (فسفر بالا)

ROUYESH.2

معرفی

کود مایع رویش-2 حاوی دی آمونیوم فسفات به دلیل دارا بودن سطوح مناسب و قابل جذب فسفر دارای طیف گسترده‌ای از کاربرد در محصولات کشاورزی و تمام مراحل رشد گیاه می‌باشد و به‌عنوان مکمل کود زیستی فسفاته بارور-2، فسفر مورد نیاز گیاهان را به خصوص در ابتدای رشد فراهم می‌کند؛ سپس باکتری‌های حل‌کننده فسفات موجود در کود زیستی فسفاته بارور-2  با استقرار بر روی بافت ریشه، نیاز کامل گیاه به فسفر را در طول دوره رشد تأمین می‌کنند. از این کود جهت تحریک ریشه‌دهی و توسعه قسمت‌های زایشی و افزایش گلدهی و عملکرد گیاهان و همچنین رشد بیشتر نهال‌ها و گیاهان جوان  استفاده می‌شود.

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
P2O5 14%
Total N 5%

مزایا

 • تحریک ریشه دهی و افزایش تولید جوانه و گل سالم
 • تسریع تقسیم سلولی و یکنواختی رسیدگی محصولات
 • تأمین نیاز غذایی گیاهان در مراحل ابتدایی رشد  
 • کاهش هزینه تأمین کود فسفاته
 • مناسب خاک‌های قلیایی و آهکی
 • قابلیت اختلاط با کودهای زیستی
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه زمان مصرف روش مصرف میزان مصرف

 زراعی

اولین آبیاری پس از کاشت کودآبیاری
4 لیتر در هکتار در هر نوبت
مرحله 6 تا 8 برگی و قبل از آغاز گلدهی

 باغی

هنگام نهال کاری و یا تورم جوانه‌های برگی درختان پس از فصل سرما چالکود یا کودآبیاری 8 لیتر در هکتار در هر نوبت
پایان گلدهی و ابتدای تشکیل میوه
توسعه و رشد میوه (در صورت نیاز)
کود آبیاری

 توصیه‌های مهم

 • به‌منظور مشاهده اثربخشی بیشتر، در ابتدای کشت از کودهای زیستی فسفاته بارور-2 ترجیحاً به‌صورت بذرمال در زراعت و در باغات به‌صورت چالکود استفاده کرده؛ سپس  برای مصرف رویش-2 اقدام نمایید.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • میزان کاربرد این محصول با توجه به آنالیز خاک، نوع محصول و مرحله رشد گیاه متغیر می‌باشد.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن کود اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی