فِرو رویش

FERO.ROUYESH

معرفی

با توجه به آهکی بودن خاک‌های کشورمان در بسیاری از محصولات کشاورزی کمبود آهن مشهود بوده و معمولاً با تغییر رنگ در برگ‌های جوان گیاه قابل تشخیص است از این رو؛ کود فرو رویش، ترکیب مناسب حاوی %6 عنصر آهن کلاته شده بر پایه پلی آمین و پلی کربوکسیلیک اسید و دامنه پایداری pH از 1 الی 10/5، قابلیت آزادسازی و جذب سریع آهن در خاک‌های آهکی و قلیایی (مصرف خاکی) و همچنین از سطح برگ گیاهان را (محلول پاشی) دارد. عنصر آهن در افزایش کلروفیل سازی و بهبود فتوسنتز، تولید انرژی در گیاهان و افزیش سبزینگی و شادابی گیاه نقش دارد.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
chelated Fe 6%
Free Amino acid 3%

مزایا

 • افزایش کلروفیل سازی و رفع سریع کلروز برگ گیاهان
 • تولید انرژی در گیاهان
 •  افزیش فتوسنتز،‌ سبزینگی و شادابی گیاه
 •  قابلیت حلالیت و جذب بالا از طریق ریشه و برگ
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه کودآبیاری محلول پاشی زمان مصرف
غلات 5 -4 لیتر در هکتار محلول 4-3 در هزار ریشه زایی- جوانه زنی - تشکیل میوه
درختان میوه تا 200cc هر محلول 3-2 در هزار مرحله گلدهی - تشکیل میوه
سبزیجات 3 لیتر در هکتار محلول 3-2 در هزار 2 الی 3 نوبت در طول فصل
دانه‌های روغنی 3 لیتر در هکتار محلول 3-2 در هزار یک نوبت در مرحله ساقه روی
گلخانه‌ای 3 لیتر در
 1000 متر مربع
محلول 2-1 در هزار
 برای 1000 متر مربع
 رشد رویشی - گلدهی
 - تشکیل میوه

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک نسبت به مصرف مقدار کافی از این کود اقدام نمایید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول