درباره شرکت زیست فناور سبز

شرکت زیست فناور سبز با هدف توسعه فناوری های نوین کشاورزی در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. این شرکت با تولید کود زیستی فسفاته بارور-۲ (جایگزین حداقل نصف کود شیمیایی فسفاته مصرفی در مزارع)، که نتیجه زحمات روزافزون پژوهشگران ایرانی در سالیان متوالی است، قدم به عرصه کشاورزی ایران گذاشت با این امید که بتواند به سهم خود گامی در مسیرتوسعه پایدارکشاورزی ایران بردارد. هم اکنون علاوه بر تولید کود زیستی فسفاته بارور-2، کودهای زیستی ازتوبارور-۱ (جایگزین حداقل نصف کود شیمیایی ازته یا اوره) و پتابارور-۲ (جایگزین حداقل نصف کود شیمیایی پتاسه) نیز از محصولات تولیدی این شرکت می‌باشند یعنی NPK به صورت زیستی در اختیار کشاورزانی قرار می‌گیرد که قصد تولید محصولات ارگانیک را دارند. از محصولات دیگر این شرکت سولفوبارور-۱ است که در کنار کودهای گوگردی بهترین پایین آورنده قلیاییت خاک به حساب می‌آید.

ISO14001
IS)26000
greenbio
ce
rebuild

کودهای زیستی بارور-ویژه درختان و زراعت

بیشتر بدانیم

کودهای زیستی بارور-ویژه ماهیان گرمابی

بیشتر بدانیم

مکمل‌های رویش

بیشتر بدانیم

زیست مهارگرها

بیشتر بدانیم

بذر رویان

بیشتر بدانیم