ازت یا نیتروژن عنصری پرتحرک است که میان اتمسفر، آب، خاک و موجودات زنده در گردش است. این عنصر جزئی از ترکیبات بیوشیمیایی مثل اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، اسید نوکلئیک، کلروفیل، آنزیم‌ها و ویتامین‌هاست. باوجودی که سه چهارم اتمسفر هوا را ازت تشکیل می‌دهد، برای اینکه این عنصر بتواند توسط میکروفیت­ها و ماکروفیت­های آبزی جذب شود باید به شکل اکسید (NO3-)و یا احیاء شده (NH4+)در آید که این عمل تثبیت ازت نامیده می‌شود.

سویه ازتوباکتر موجود در ازتوبارور-1 از نظر میزان تثبیت ازت، بقاء در غلظت‌های مختلف نمک (تا 7 درصد)، دماهای بالا (تا 45 درجه) و pHهای مختلف (از 4 تا 10) دارای مزیت می‌باشد.

 

با استفاده از یک بسته کود زیستی ازتوبارور-۱ در هر نوبت، می توانید مصرف متداول کودهای شیمیایی ازته را به نصف کاهش دهید.

 

 

حاوی میکروارگانیسم زیستی و مفید ازتوباکتر

Azotobacter vinelandii

جمعیت:

   (CFU/MLitt) 107-10

 

 مزایا

 •  کاهش مصرف کود شیمیایی
 • فزایش تولید در واحد سطح
 • سازگاری با سایر کودها
 • رسوبات کم در کف استخر
 • کاهش گازهای سمی در استخر
 • مطبوع‌تر شدن طعم، بو و رنگ شفاف‌تر ماهی
 • کمتر شدن قابل توجه تلفات ناشی از بیماری‌ها و کمبود اکسیژن

پیشنهاد ویژه

توصیه می‌شود کود زیستی ازتوبارور-۱  را به همراه کود های زیستی فسفو بارور-۲ و پتابارور- ۲ و در قالب کود کامل NPK زیستی بارور استفاده نمایید.

 

دستورالعمل مصرف کود زیستی

جهت تهیه محلول کود زیستی مورد نیاز یک هکتار استخر، یک بسته از کودهای زیستی ازتوبارور-1  را در حجم مناسبی از آب ریخته و کاملاً به هم بزنید. در صورت طولانی شدن کار، هر 15 دقیقه یکبار عمل هم‌زدن را تکرار کنید. این محلول را با ظرف کوچکی در استخر بپاشید.

 

 زمان مصرف 

در دمای زیر 28 درجه سانتی گراد هر هفته یک بسته از کودهای زیستی ازتوبارور-1، فسفاته بارور-2 و پتابارور-2محلول شده را به‌صورت فوق و به همراه 25 کیلوگرم نیترات-فسفات در استخر بپاشید. در دمای بالاتر از 28 درجه سانتی‌گراد (اوایل مرداد تا اواخر شهریور) هر دو هفته یکبار این کار انجام شود.

 

 نکات مهم:

 • با استفاده از یک بسته کود زیستی ازتوبارور-۱ در هر نوبت، می توانید مصرف متداول کودهای شیمیایی ازته را به نصف یا حتی کمتر از نصف کاهش دهید.
 • بهتر است كوددهي در دفعات زياد و مقدار كم و به صورت محلول انجام گيرد. 
 • از كوددهي در روزهاي ابري و باراني بايد پرهيز كرد زيرا مواد معدني مورد مصرف فيتوپلانكتون ها قرارنمی گیرند.
 • برای نتیجه بهتر، کود زیستی ازتوبارور-۱را به همراه کودهای زیستی پتابارور-۲و فسفوبارور-۲ در قالب بسته کامل کودی NPK زیستی استفاده نمایید.
 • پس از باز کردن بسته کود زیستی، محتوایات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • برای انبارداری، این محصول را در دمای کمتر 35 درجه و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.