کلسیم-بور رویش

CALCIUM-BORON

معرفی

کود کلسیم - بور رویش، مؤثر در رفع کمبود کلسیم و بور به‌طور همزمان است. عنصر بور به افزایش گل‌دهی، جوانه زنی دانه گرده و تبدیل بیشتر گل به میوه در گیاهان کمک نموده و در نقل و انتقال قند و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم نقش دارد. کلسیم یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است و علاوه بر تأثیر گذاری بر روی بسیاری از آنزیم‌های دخیل در فعالیت‌های فیزیولوژیکی و هورمونی گیاه، در افزایش ضخامت دیواره سلولی و در نتیجه استحکام آن و ایجاد مقاومت گیاه در برابر استرس‌های زنده و غیر زنده نقش به‌سزائی دارد.

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
CaO 7%
Boron 2%

مزایا

 • بهبود کیفیت گلدهی و کاهش ریزش گل و میوه
 • بهبود اندازه، رنگ پذیری، قابلیت انبارداری و سفتی بافت میوه‌ها
 • افزایش مقاومت میوه‌ها در برابر صدمات فیزیکی در هنگام برداشت
 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های شوری و خشکی و سرمازدگی
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه زمان مصرف محلول پاشی کودآبیاری
چغندر قند مرحله 6-4 برگی و تکرار هر 4 هفته 2 لیتر در هکتار 4 - 5 لیتر در هکتار
محصولات زراعی مرحله 6-4 برگی و تکرار هر 4 هفته 1.5 لیتر در هکتار
سبزیجات برگی در طول دوره رشد 1.5 لیتر در هکتار
صیفی و جالیزی مرحله 6-4 برگی 1 لیتر در هکتار
پیش از گلدهی - پس از تشکیل میوه 1.5 لیتر در هکتار
درختان میوه پیش از گلدهی - کامل شدن برگ‌ها محلول 2 در هزار
5- 8 لیتر در هکتار
پیش از رنگ گیری میوه محلول 1در هزار
مرکبات پیش از گلدهی - کامل شدن برگ‌ها و پیش از رنگ گیری میوه محلول 2 در هزار
زیتون پیش از گلدهی و کامل شدن برگ‌ها محلول 2 در هزار
گیاهان زینتی کامل شدن برگ‌ها و تکرار هر 4 هفته محلول 2 در هزار

 توصیه‌های مهم

 • این محصول نبایستی با کودها و سموم دارای مس، سولفور و فسفر و همچنین کودهای با pH خیلی قلیایی مخلوط شود. تست اختلاط پذیری قبل از مصرف الزامی می‌باشد.
  قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • مقادیر توصیه شــده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی