کلسیم رویش -6  (ضد شوری)

نمک‌ها ترکیبات مخربی برای ساختمان خاک کشاورزی محسوب می‌شوند که یکی از معروف‌ترین آن‌ها کلرید سدیم است. این ترکیب نه‌ تنها موجب شوری خاک می‌شود، بلکه اثرات مخرب ساختاری متعددی از جمله فشردگی و نفوذ ناپذیری نیز در ساختمان خاک ایجاد می‌نماید. نسبت جذب سدیم (SAR) در مناطق خشک و نیمه خشک در آب و خاک به‌عنوان عامل محدود کننده رشد گیاه می‌باشد. معروف‌ترین روش کاهش نسبت جذب سدیم استفاده از سولفات کلسیم است. اما از آنجایی که حلالیت سولفات کلسیم معمولی بسیار کم است امکان استفاده از آن بسیار محدود می‌باشد. حلالیت بسیار بالا و مواد افزودنی خاص در محلول ضد شوری کلسیم رویش -6، موجب کاهش مؤثر SAR می‌ شود.

 مزایا
  • حلالیت 100 درصد در آب
  • کاهش چشمگیر شوری خاک ناشی از نمک‌های سدیمی
  • بهبود ساختمان و نفوذ پذیری بیشتر خاک در مقابل آب و هوا
  • افزایش توسعه ریشه در خاک و جذب راحت‌ تر عناصر غذایی توسط ریشه
  • قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و غرقابی

 نکات مهم:

  • بهترین زمان مصرف، قبل از کود دهی و پس از مرحله آماده سازی زمین می‌باشد.
  • هنگام استفاده از این محصول آبیاری را به‌صورت سنگین اجرا نمایید.
  • از کاربرد همزمان  این محصول  با کودهای کشاورزی در آب آبیاری اجتناب نموده و کود دهی را به مرحله بعد موکول نمایید.
  • در خاک‌هایی با شوری بیش از 12 دسی زیمنس، بهتر است از این محصول در دو مرحله و هر مرحله به میزان 10 لیتر استفاده شود.
  • به ازای هر هکتار زراعت و یا باغ، میزان توصیه شده از محلول کلسیم رویش-6 را در داخل بشکه شیردار (آبیاری غرقابی) و یا مخزن کود (آبیاری قطره‌ای) حل کرده و از ابتدای آبیاری مصرف این ماده را آغاز نمایید.