سیلیس پتاس - رویش

سیلیس - پتاس رویش حاوی سیلیسیم و پتاسیم است که ضمن تأمین این عناصر، با افزایش ضخامت دیواره سلولی و تجمع مواد فنولی در گیاهان، لایه محکمی در برابر نفوذ انواع آفات و بیماری‌های قارچی ایجاد می کند و سبب کاهش ورس در غلات می‌گردد. استفاده از این ترکیب برای محصولات کشاورزی نظیر برنج، سبزی و صیفی، گیاهان گلخانه‌ای و باغات پسته و میوه توصیه می‌شود. وجود عناصر سیلیسیم و پتاسیم در یک ترکیب موجب افزایش فتوسنتز، کاهش سمیت عناصر سنگین، تشدید واکنش‌های انتقال انرژی، افزایش رشد جوانه انتهایی و  افزایش عملکرد کمی و کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود. این محصول همچنین با افزایش جابجایی مواد غذایی در گیاهان، متابولیسم گیاهان و رشد رویشی را افزایش داده و سمیت ناشی از شوری را کاهش می‌دهد. سیلیس - پتاس رویش حاوی سیلیسیم و پتاسیم است که ضمن تأمین این عناصر، با افزایش ضخامت دیواره سلولی و تجمع مواد فنولی در گیاهان، لایه محکمی در برابر نفوذ انواع آفات و بیماری‌های قارچی ایجاد می کند و سبب کاهش ورس در غلات می‌گردد.

 

  

 مزایا

  • استحکام ساقه و کاهش ورس در گیاهان
  • ممانعت از آلودگی‌های قارچی و افزایش راندمان قارچ‌کش‌ها
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر حمله آفات تریپس، پسیل و کنه‌ها
  • کاهش سمیت ناشی از شوری خاک 
  • افزایش رشد سرشاخه‌ها در بهار برای ایجاد
  • افزایش فتوسنتز گیاهان و رشد انتهایی و تعداد ساقه‌ها 

 دستورالعمل مصرف

 

 نکات مهم:

  • پیش از مصرف بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
  • بهترین زمان محلول پاشی صبح زود و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
  • دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
  • این محصول با بیشتر کودها و سموم قابل اختلاط می باشد.