سیلیس-پتاس رویش

SILIC-POTAS

معرفی

سیلیس - پتاس رویش حاوی عناصر سیلیسیم و پتاسیم است که پس از محلول پاشی از طریق کوتیکول برگ و اپیدرم جذب گیاه شده و در غشای سلولی ذخیره می شود و با افزایش ضخامت دیواره سلولی و تجمع مواد فنولی در گیاهان، لایه محکمی در برابر نفوذ انواع آفات و بیماری‌های قارچی ایجاد می کند و سبب کاهش ورس در غلات می‌گردد. وجود عناصر سیلیسیم و پتاسیم در یک ترکیب موجب افزایش فتوسنتز، تحریک فعالیت آنتی اکسیدانی، افزایش مقاومت گیاهان به نوسانات دمایی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی می‌شود. مصرف  2 تا 3 نوبت از این محصول به فاصله 15 تا 20 روز در طول فصل رشد توصیه می‌شود. 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
SiO2 26.6%
K2O 13.3%

مزایا

 • استحکام ساقه و کاهش ورس در گیاهان زراعی
 • افزایش بهره وری، کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی
 • ممانعت از آلودگی‌های قارچی و افزایش راندمان قارچ‌کش‌ها
 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر حمله آفات تریپس، پسیل و کنه‌ها
 • افزایش رشد ریشه و افزایش جذب آب و مواد مغذی توسط ریشه
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش سرما و آفتاب سوختگی
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه زمان مصرف میزان مصرف
غلات پنجه‌زنی - طویل شدن ساقه 1 لیتر در هکتار
برنج جوانه‌زنی-در خزانه-زمان پر شدن دانه ها 1.5 لیتر در هکتار
ذرت 6-4 برگی 1.5 لیتر در هکتار
سبزیجات برگی هر 4 هفته یک نوبت 1 لیتر در هکتار
صیفی و جالیزی هر 4 هفته یک نوبت 1 تا 2 لیتر در هکتار
محصولات زراعی شش برگی – پیش از گلدهی  زمان پر شدن دانه 1 لیتر در هکتار
محصولات باغی پس از باز شدن جوانه‌های برگی
 پس از ریزش گلبرک‌ها – هنگام رشد میوه
1 لیتر در هزار لیتر آب

 توصیه‌های مهم

 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی