سیلیس-پتاس رویش

SILIC-POTAS

معرفی

سیلیس - پتاس رویش حاوی سیلیسیم و پتاسیم است که ضمن تأمین این عناصر، با افزایش ضخامت دیواره سلولی و تجمع مواد فنولی در گیاهان، لایه محکمی در برابر نفوذ انواع آفات و بیماری‌های قارچی ایجاد می کند و سبب کاهش ورس در غلات می‌گردد.وجود عناصر سیلیسیم و پتاسیم در یک ترکیب موجب افزایش فتوسنتز، کاهش سمیت عناصر سنگین، تشدید واکنش‌های انتقال انرژی، افزایش رشد جوانه انتهایی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی می‌شود.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
SiO2 26.6%
K2O 13.3%

مزایا

 • استحکام ساقه و کاهش ورس گیاهان
 • ممانعت از آلودگی‌های قارچی و افزایش راندمان قارچ‌کش‌ها
 • افزایش مقاومت گیاهان در برابر حمله آفات تریپس، پسیل و کنه‌ها
 • افزایش فتوسنتز گیاهان و رشد انتهایی و تعداد ساقه‌ها
 • کاهش سمیت ناشی از شوری خاک
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه زمان مصرف میزان مصرف
غلات پنجه‌زنی - طویل شدن ساقه 1 لیتر در هکتار
برنج جوانه‌زنی-در خزانه-زمان پر شدن دانه ها 1.5 لیتر در هکتار
ذرت 6-4 برگی 1.5 لیتر در هکتار
سبزیجات برگی هر 4 هفته یک نوبت 1 لیتر در هکتار
صیفی و جالیزی هر 4 هفته یک نوبت 1 - 2 لیتر در هکتار
محصولات زراعی شش برگی – پیش از گلدهی  زمان پر شدن دانه 1 لیتر در هکتار
محصولات باغی پس از باز شدن جوانه‌های برگی – پس از ریزش گلبرک‌ها – هنگام رشد میوه محلول 1 در هزار

 توصیه‌های مهم

 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی