فروزینک بارور (کود زیستی روی و آهن)

FEROZINC BARVAR

معرفی

آهن و روی از عناصر ضروری برای رشد تمام گیاهان می‌باشند. سیدروفورها ترکیب‌های آلی با وزن مولکولی کم و با میل ترکیبی شدید و اختصاصی برای پیوند شدن با آهن III هستند و نقش مهمی در تغذیه آهن گیاهان ایفا می‌نمایند. از طرفی عنصر روی بیشتر در ساختمان‌های مولکولی شبکه‌ای خاک وجود دارد و غیر قابل دسترس برای گیاه است. کود زیستی بارور آهن و روی حاوی دو سویه باکتری‌های حل کننده روی و تولید کننده سیدروفور Pseudomonas japonica است که قادر به تحمل دما تا 45 درجه، اسیدیته 5 تا 9 و شوری تا 7 درصد هستند.

محتوای بسته: حاوی باکتری‌ Pseudomonas japonica سویه‌های FZ.29-1 و FZ.21-1 با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

 

مزایا

 • کاهش خطرات زیست محیطی مصرف کودهای شیمیایی
 • تأمین بخشی از عناصر روی و و آهن مورد نیاز گیاهان
 • افزایش کیفیت و بافت سبزینه گیاهان.
 • افزایش رشد ریشه و تسریع تبدیل گل به میوه
 • کاهش خطرات زیست محیطی مصرف کودهای شیمیایی

 

نحوه مصرف

 •  محصولات زراعی: کود زیستی را در دو نوبت، نوبت اول در هنگام کشت به‌صورت تلقیح بذر (بذرمال)، نشاء ‌یا پیاز و نوبت دوم 40 تا 50 روز بعد در آبیاری استفاده نمایید و یا دو نوبت در آبیاری به فاصله 40 تا 50 روز استفاده کنید. در هر نوبت یک بطری نیم لیتری مایع برای هر هکتار زراعت مصرف شود.
 •  محصولات باغی:  کود زیستی را در دو نوبت،‌ نوبت اول در پایان فصل سرما و هنگام تورم جوانه‌های درختان به‌صورت چالکود یا تزریق در خاک و نوبت دوم پس از گلدهی و تشکیل میوه در آبیاری استفاده نمایید. در هر نوبت یک بطری نیم لیتری مایع برای 200 اصله درخت مصرف شود.

بذرمال

بذرها را در سایه بر روی نایلون و یا سطح تمیز بریزید و به ازای هر هکتار زراعت،‌ یک بطری از کود زیستی را پس از تکان دادن به تدریج  بر روی بذرها پاشیده و خوب مخلوط کنید تا تمامی آن‌ها به‌طور یکنواخت به کود آغشته شوند. در صورت زیاد بودن حجم بذر مصرفی، می‌توانید محلول کودی را قبل از مصرف با آب فاقد کلر به حجم برسانید. مرطوب شدن بذور کفایت می کند لذا از خیس و چسنده شدن بذور اجتناب شود. پس از هوا خشک شدن بذور در سایه، اقدام به کشت نمایید.

    

نشاءکاری

به ازای هر هکتار زراعت یک بطری نیم لیتری کود زیستی را در 5 تا 10 لیتر آب فاقد کلر حل کرده و ریشه نشاءها را درون آن  فرو برید و سپس کشت نمایید. همچنین  می‌توانید محلول رقیق شده را در سینی‌های حاوی نشا، بریزید تا ریشه‌ها به آن آغشته شوند و بعد برای کشت به زمین اصلی انتقال دهید.

     

کاشت پیاز  و غده

به‌ازای هر هکتار زراعت، یک بطری  کود زیستی را در حجم مناسبی از آب فاقد کلر حل کنید و پیازها یا قلمه‌ها را قبل از کشت در آن فرو برید یا می‌توانید مقدار کافی از محلول رقیق شده را داخل گونی حاوی غده‌ها بریزید تا حدی که همه غده‌ها کمی مرطوب شوند؛ همچنین می‌توانید محلول کودی  تهیه شده را  بوسیله آبپاش یا سمپاش بر روی پیازها و قلمه‌ها با سمپاش پاشیده سپس کشت نمایید.

کاشت نهال

به ازای هر 200 اصله نهال، یک بطری نیم لیتری از کود زیستی را در 200 لیتر آب حل کرده و پس از نشاندن هر نهال در گودال کشت، یک لیتر از این محلول را بر روی ریشه نهال ریخته و با خاک بپوشانید.

  

چالکود درختان

 • با استفاده از وسیله‌ای مانند کنگرکن یا دیلم دو یا چهار سوراخ به عمق 20 تا 40 سانتیمتر (بنا به ساختار و عمق ریشه) در فاصله سایه انداز هر درخت ایجاد کنید و به‌ازای هر 200 اصله درخت یک بطری نیم لیتری مایع  را در 200 لیتر آب داخل بشکه کود حل کرده و برای هر درخت یک لیتر از این محلول را داخل سوراخ‌ها توزیع کنید.
 • و  یا زمانی که می‌خواهید کودهای مختلف مورد نیاز درخت را در چالکود یا شیار کود استفاده کنید، ابتدا یک لیتر از محلول کودهای زیستی تهیه شده فوق را پای هر درخت بریزید سپس کودهای دیگر را اضافه کنید.

 

 کودآبیاری

 • محصولات زراعی:  به‌ازای هر هکتار زراعت، یک بطری نیم لیتری مایع کود زیستی را داخل بشکه کود حل کرده و پس از رسیدن آب به میانه زمین، شیر بشکه را کمی باز کنید تا در آبیاری مصرف شود.
 • محصولات باغی: به‌ازای هر 200 اصله درخت، یک بطری نیم لیتری مایع کود زیستی را داخل بشکه کود حل کرده و پس از رسیدن آب به میانه زمین، شیر بشکه را کمی باز کنید تا در آبیاری مصرف شود.

 کودآبیاری (قطره‌ای)

 • برای استفاده در آبیاری تحت فشار (قطره‌ای):  برای استفاده در آبیاری تحت فشار (قطره‌ای)،‌  ابتدا بطری مایع کود زیستی را در مخزن اصلی کود بریزید. تزریق کود از مخزن کود را 1 تا 2 ساعت پس از شروع زمان آبیاری انجام دهید و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان زمان آبیاری، کود دهی را به اتمام برسانید.

 

 توصیه‌های مهم

 • برای اثربخشی بیشتر، کود زیستی بارور آهن و روی را به همراه کود آهن رویش 4 به‌عنوان مکمل آن استفاده نمایید.
 • این کود زیستی را بهتر است به همراه پک کامل کودهای NPK زیستی بارور مصرف نمایید.
 • بطری حاوی کود زیستی را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
 • پس از باز کردن بسته کود، محتویات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • برای کشت ارگانیک می‌توانید از این کود استفاده نمایید.
 • بسته کود را در انبار خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب می‌توانید تا 6 ماه پس از تاریخ تولید نگهداری نمایید. 

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی