تریکو رویین (قارچ کش زیستی)

TRICHO ROOEIN

معرفی

قارچ‌کش زیستی تریکو به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر و قدرتمند کنترل‌کننده قارچ‌های خاکزی پس از مصرف به سرعت در اندام‌های زیرین و هوایی گیاهان مستقر شده و به سه طریق رقابت ریزوسفری، ترشح آنتی‌بیوتیک‌های ضد قارچی و ترشح آنزیم‌های مخرب ساختار عوامل بیماری‌زای گیاهی اثر مهارکنندگی خود را اعمال می‌کند. این قارچ‌کش علاوه بر رقابت با عوامل بیماری‌زا و تقویت سیستم ایمنی گیاهان، سبب گسترش سیستم ریشه‌ای گیاهان، تحمل تنش خشکی، افزایش حلالیت عناصر غذایی و افزایش رشد گیاه می‌شود.  این محصول برای ضدعفونی بذر،‌ نشاء، قلمه و غده گیاهان و استفاده به‌صورت کود آبیاری یا محلول‌پاشی تهیه و عرضه شده است. استفاده از این محصول  در هنگام کاشت و به فاصله 7 تا 10روز بعد، مانع گسترش بیماری‌های قارچی می‌شود.

محتوای بسته:  حاوی قارچ  Trichoderma harzianum با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

موارد مصرف

قارچ‌کش زیستی تریکو برای پیشگیری و کنترل انواع عوامل بیمارگر قارچی نظیر رایزوکتونیا (Rhizoctonia)، فوزاریوم (Fusarium)، ورتیسیلیوم (Verticillium)، کپک خاکستری (Botrytis cinerea)، پیتیوم (Pythium)، فایتوفتورا (Phytophthora)، آلترنالریا (Alternaria), اسکلروتینیا (Sclerotinia spp)، سفیدک داخلی (Pseudoperonospora Cubensis) قابل مصرف می‌باشد.

مزایا

 • تولید محصول سالم و ارگانیک
 • تولید آنتی‌بیوتیک‌های ضد قارچ و تقویت سیستم ایمنی گیاهان
 • گسترش سیستم ریشه‌ای گیاهان و تحمل تنش خشکی
 •  افزایش حلالیت عناصر غذایی و تحریک رشد در گیاهان
 • حذف خطرات زیست محیطی مصرف سموم شیمیایی

 

زمان مصرف

* جهت پیشگیری: به‌صورت تلقیح بذر،‌ نشاء، قلمه، غده گیاهان و ریشه نهال درختان قبل از کشت و در  چال‌کود درختان در اواخر فصل سرما (به فاصله 10 روز در چند نوبت تکرار شود).
* هنگام رویت آلودگی: به‌صورت کود آبیاری و یا محلول‌پاشی به محل آلودگی در چند نوبت هر 10 روز یکبار.


نحوه مصرف

بذرمال

بذرها را در سایه بر روی نایلون و یا سطح تمیز بریزید و به‌ازای هر هکتار زراعت، یک بستـه 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی  را در حجم مناسبی آب فاقد کلر حل کرده و پس از صاف کردن محلول توسط پارچه‌ای نازک آن را به‌وسیله آبپاش و یا سمپاش بر روی بذرها بپاشید و به‌خوبی مخلوط نمایید تا تمامی آن‌ها به‌طور یکنواخت به کود آغشته شوند. مرطوب شدن بذور کفایت می کند لذا از خیس و چسنده شدن بذور اجتناب شود. پس از هوا خشک شدن بذور در سایه، اقدام به کشت نمایید.

پیاز،‌قلمه و نشاء

یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش را در حجم مناسبی از آب فاقد کلر حل نموده و پیاز و  ریشه نشاء یا قلمه‌های مورد نیاز یک هکتار را قبل از کشت در آن فرو ببرید. همچنین می‌توانید پس از صاف نمودن محلول قارچکش با پارچه نازک، بر روی آن‌ها اسپری کنید.

 

کاشت نهال

یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی را در 100 لیتر آب حل کرده و هنگام نشاندن نهال در گودال کاشت، یک لیتر از محلول روی ریشه هر نهال ریخته و با خاک بپوشانید.

 

چالکود درختان

به ازای هر 100 اصله درخت، یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی را در 100 لیتر آب فاقد کلر حل کرده و قبل از افزودن کودهای مورد نیاز درختان در چاله کود و یا شیار کود، یک لیتر از این محلول را پای هر درخت بریزید و یا پس از حفر 2 تا 4 حفره به عمق 20 تا 40 سانتی‌متر در فاصله سایه‌انداز هر درخت،  محلول  قارچ‌کش را داخل حفره‌ها توزیع نمایید.

 

 کودآبیاری (غرقابی)

 • به ‌محض رویت علائم آلودگی در سطح خاک یا گیاهان، برای هر هکتار مزرعه یا 100 اصله درخت، یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش را در 5 لیتر آب فاقد کلر حل کنید و پس از صاف کردن آن توسط پارچه نازک، درون بشکه شیردار و یا مخزن کود ریخته و پس از رسیدن آب به نیمه کرت های آبیاری، شیر مخزن را کمی باز کنید تا محلول قارچ کش به همراه آبیاری مصرف شود. در صورت نیاز 15روز بعد تکرار شود.

 کودآبیاری (قطره‌ای)

 • ابتدا قارچ‌کش زیستی را در حجم کمی از آب فاقد کلر حل کرده و پس از صاف کردن محلول با پارچه نازک، آن را در مخزن اصلی بریزید. تزریق قارچ کش از مخزن را 1 تا 2 ساعت پس از شروع زمان آبیاری انجام دهید و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان زمان آبیاری، آن را به اتمام برسانید.

محلول پاشی

یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی را در 5 لیتر آب حل کنید و با استفاده از پارچه‌ای نازک آن را صاف کرده و به همراه 400 لیتر آب درون مخزن سمپاش شسته شده‌ای بریزد؛ سپس محلول را بر روی محل آلودگی اسپری نمایید.

 توصیه‌های مهم

 • در مزارع و گلخانه ها، قارچ کش زیستی بهتر است در زمان نور کم ترجیحاً بعد از ظهر و صبح زود مصرف گردد.
 • قارچ‌کش زیستی تریکو را می‌توان با قارچ‌کش‌های شیمیایی رقیق شده (فاقد ترکیبات کلر و مس)، کودها و سایر مواد زیستی به‌طور همزمان مصرف نمود.
 • پس از باز کردن بسته قارچ‌کش، محتوای آن را بایستی حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • قارچ‌کش زیستی تریکو هیچ‌گونه اثر سوء روی انسان، جانوران خونگرم، حشرات مفید و آبزیان ندارد و قابل استفاده در کشت های ارگانیک می باشد.

دانلود فایل محصول