گوگرد به دلیل آهکی و قلیایی بودن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی ایران، جذب برخی عناصر غذایی ضروری برای گیاه نظیر فسفر، آهن، روی، مس و منگنز توسط گیاهان به خوبی انجام نمی‌شود و حتی پس از افزودن آنها به خاک به تدریج به ترکیبات نامحلول تبدیل شده و به این ترتیب بازدهی اندکی دارند.

عنصر گوگرد اقتصادی‌ترین ماده اسیدزا برای کاهش اسیدیته خاک‌های آهکی است.

 

اشکال قابل جذب

● قسمت عمده ازطریق ریشه‌ها به صورت آنیون سولفات (SO4-) جذب می‌شود.

● مقداری به صورت مولکول دی اکسید گوگرد (SO2) از طریق روزنه‌ها به وسیله گیاه جذب می‌گردد.

 

نقش گوگرد

۱) شرکت در سنتز اسیدهای آمینه گوگرد دار مثل سیستئین و متیونین

۲) شرکت در ساختن کلروفیل

۳) تنظیم کنندگان رشد تیامین (ویتامین B1) و بیوتین (ویتامین H) نیز دارای گوگردند

۴) ضروری در ساختن آنزیم نیتروژناز که در تثبیت ازت نقش دارد

۵) نقشی مهم در تشکیل روغن در گیاهان روغنی مخصوصا اگر در محیط منیزیم به اندازه کافی باشد

۶) بوی مخصوص بعضی از گیاهان مثل پیاز، سیر، کلم و خردل از گوگرد است

۷) موجب فعال شدن آنزیم تجزیه کننده پروتئین است

۸) موجب افزایش میزان پروتئین اما کاهش تجمع نیترات در علوفه می شود

۹) بهبود کیفیت غلات در رابطه با آسیاب کردن و پختن

۱۰) بهبود کیفیت سبزیجات، رنگ و تراکم مرتع و چمن‌ها

۱۱) ایجاد مقاومت گیاه به سرما، خشکی و بیماری‌های خاکزی می‌شود

 

چرخه گوگرد

 

علائم کمبود گوگرد

● رنگ پریدگی (کلروز) و کوتاهی بوته ( مهمترین علامت)

● شبیه علائم کمبود ازت مثلا کوتولگی گیاه (تفاوت در این است که به علت پویایی ازت علائم کمبود آن ابتدا در برگ‌های مسن دیده می‌شود ولی به علت غیر متحرک بودن گوگرد علائم کمبود ابتدا در برگ‌های جوان دیده می‌شود

● باریک شدن ساقه و زرد شدن برگ‌ها

● کاهش سطح برگ و تعداد برگ

 

علائم ظاهری نشان دهنده کمبود گوگرد