فلاویت (مایه تلقیح زیستی ویژه گندم و جو)

Fla Wheat

معرفی

محرک  زیستی فلاویت حاوی باکتری‌های محرک رشد گیاه از جنس میکروباکتریوم (Microbacterium  Sp) می‌باشد که در کشت‌های دیم و آبی گندم و جو کاربرد دارد. استفاده از این مایه تلقیح به دلیل تولید هورمون‌های رشد طبیعی سبب افزایش عملکرد  گندم و جو در شرایط کشت آبی و دیم می‌شود. آزمایش‌های متعدد در 25 استان کشور حاکی از میانگین افزایش 15درصدی عملکرد گندم می‌باشد.

محتوای بسته: حاوی باکتری‌های محرک رشد از جنس Microbacterium  Sp  با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

 

مزایا

 • کاهش خطرات زیست محیطی مصرف کودهای شیمیایی
 • افزایش کمی و سرعت جوانه زنی بذر گندم
 • افزایش رشد و عملکرد گندم  
 • کاهش مصرف کودهای شیمیایی  
 • افزایش تحمل به تنش‌های شوری  و خشکی
 • دوستدار محیط زیست و مناسب برای کشت ارگانیک
   

نحوه مصرف

مایه تلقح زیستی فلاویت را به دو صورت

 •  بذرمال: در ابتدای کشت و به ازای هر 100 کیلوگرم بذر ، یک بطری  1 لیتری مایه تلقیح فلاویت مصرف شود.
 •  کودآبیاری: دو نوبت به فاصله 40 تا 50 روز استفاده کنید و در هر نوبت یک تا دو بطری 1 لیتری مایه تلقیح را برای یک هکتار زراعت مصرف شود.

بذرمال

بذرها را در سایه بر روی نایلون و یا سطح تمیز بریزید و به ازای هر 100 کیلوگرم بذر گندم یا جو،‌ یک بطری از مایه تلقیح زیستی را  پس از تکان دادن به تدریج  بر روی بذرها پاشیده و خوب مخلوط کنید تا تمامی آن‌ها به‌طور یکنواخت به کود آغشته شوند. در صورت زیاد بودن حجم بذر مصرفی، می‌توانید محلول کودی را قبل از مصرف با آب به حجم برسانید. مرطوب شدن بذور کفایت می کند لذا از خیس و چسنده شدن بذور اجتناب شود. در کوتاه‌ترین زمان پس از هوا خشک شدن بذور در سایه، اقدام به کشت نمایید.

    

 کودآبیاری (غرقابی)

 • آبیاری غرقابی،‌ نشتی:  در اولین فرصت آبیاری پس از کشت، به‌ازای هر هکتار یک تا دو بطری حاوی کود زیستی فلاویت را  داخل بشکه کود ریخته و خوب به هم بزنید. وقتی آب به یک سوم مزرعه رسید، شیر بشکه را بازکنید تا به طور یکنواخت در مزرعه توزیع گردد. این کار را یک نوبت دیگر 40 تا 45 روز بعد تکرار نمایید.

 کودآبیاری (قطره‌ای)

 • برای استفاده در آبیاری تحت فشار (قطره‌ای)،‌  در اولین فرصت آبیاری پس از کشت، به‌ازای هر هکتار یک تا دو بطری حاوی کود زیستی فلاویت را به تانک کود اضافه کرده و 1 تا 2 ساعت پس از شروع زمان آبیاری در سیستم آبیاری تزریق کنید.  این کار را یک نوبت دیگر 40 تا 45 روز بعد تکرار نمایید.

 

 توصیه‌های مهم

 • این کود زیستی را بهتر است به همراه پک کامل کودهای NPK زیستی بارور مصرف نمایید.
 • بطری حاوی کود زیستی را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
 • پس از باز کردن بسته کود، محتویات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • برای کشت ارگانیک می‌توانید از این کود استفاده نمایید.
 • بسته کود را در انبار خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب می‌توانید تا 6 ماه پس از تاریخ تولید نگهداری نمایید.

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی