رویین.2 (حشره کش زیستی)

ROOEIN.2

معرفی

حشره‌کش زیستی Bt حاوی باکتری  Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki سویه AzLp تولید کننده اسپور و کریستال‌های سمی علیه لاروهای بال‌پولک‌داران می‌باشد. این ماده پروتئینی با تخریب غشای سلولی در معده لاروهای آفت موجب لیز سلولی، عفونت و مرگ آن‌ها می شود. حشره‌کش زیستی BT هیچگونه اثر سوء روی انسان، جانوران خونگرم، حشرات مفید غیر هدف ندارد و قابل استفاده در کشت های ارگانیک می باشد.
این محصول برای محلول‌پاشی روی قسمت هوایی گیاهان تهیه شده است. بهترین زمان استفاده از آن هنگام تفریخ تخم‌های آفت و ظهور لاروها می باشد. لاروهای آفت با تغذیه از این حشره‌کش گوارشی به فاصله 24 تا 48 ساعت از بین می روند.
 

محتوای بسته:  حاوی باکتری Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki سویه AzLp با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

موارد مصرف


نوع محصول نام فارسی آفت نام لاتین
محصولات زراعی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera
پیله خوار نخود Helicoverpa viriplaca
ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis
برگ‌خوار ذرت .Spodoptera sp
پروانه سفید کلم Pieris brassicae
بید کلم Plutella xylostella
پروانه مینوز Tuta absoluta
درختان میوه لیسه سیب Yponomeuta malinellus
خوشه خوار انگور Lobesia botrana
درختان جنگلی
 و فضای سبز
ابریشم باف ناجور Lymantria dispar
برگ‌خوار گزنده بلوط Porthesia melania
برگ‌خوار سفید بلوط Leucoma wiltshirei
شب پره سفید تارتن Hyphantria cunea

مزایا

 • تولید محصول سالم و ارگانیک
 • کاهش مقاومت سالیانه آفات به سموم
 • عدم آسیب به حشرات مفید و شکارگر آفات
 • قابلیت تجزیه زیستی بالا در محیط زیست
 • کاهش خطرات زیست محیطی مصرف سموم شیمیایی
   

زمان مصرف

حشره کـش زیـستــی Bt اگر در هنگام اوج تفریخ تخم و ظهور لاروهای آن‌ها یعنی 3 تا 5 روز پس از پیک پرواز حشرات بالغ و ترجیحاً در زمان نورکم یعنی بعد از ظهر و یا صبح زود استفاده شود، نتیجه بهتری خواهد داشت. لاروهای آفت با تغذیه از این حشره کش گوارشی به فاصله 24 تا 48 ساعت می‌میرند. یک هفته بعد در صورت نیاز تکرار شود.

روش مصرف

مقدار مورد نیاز از حشره‌کش زیـستــی Bt را ابتدا در پنج لیتر آب به خوبی بهم زده و سپس با استفاده از پارچه ای نازک آن را صاف کنید. محلول صاف شده را به نسبت های فوق برای محلولپاشی  استفاده نمایید.  نگهداری محلول اضافی درون مخزن سمپاش برای روزهای دیگر باعث کاهش اثر آن می‌شود. مواد مؤثره این محلول بسته به شرایط محیطی منطقه تا 4 الی 5 روز روی اندام‌های گیاهی دوام دارد.

* گیاهان زراعی: 200 گرم در 300 تا500 لیتر آب در هر بار مصرف.
* باغات و گلخانه‌ها: 400 -200 گرم در 300 تا 500 لیتر آب در هر بار مصرف.

 توصیه‌های مهم
 • در زمان اسپری کردن تمام سطح گیاه خصوصاً قسمت های در معرض آسیب، محلول پاشی شود.
 • مصرف این حشره‌کش در صبح سبب از بین رفتن  پروتئین Bt در اثر گرما و اشعه خورشید در میانه روز می شود، لذا بهترین زمان کاربرد آن بعدازظهر می باشد.
 • در زمانی که حداقل به مدت 48 ساعت بارندگی نباشد اقدام به محلول پاشی نمایید؛ چون باران سبب شسته شدن آن از روی گیاهان می شود. در صورت بارندگی محلول پاشی باید تکرار شود.
 • چون ممکن است در زمان محلول پاشی برخی از آفت ها از تاثیر Bt در امان مانده باشند، در صورت نیاز پس از 7 تا 30 روز محلول پاشی را تکرار نمایید.
  محلول  حشره کـش تهیه شده در مخزن بایستی در مدت 12 ساعت مصرف شود.
 • حشره‌کش زیـستــی Bt را در محیط خشک و خنک و به دور از نور آفتاب نگهداری نمایید.
 • در زمان تهیه سوسپانسیون این  حشره‌کش بهتر است با افزودن مقداری سرکه سفید ( 0/5 در هزار) به آب تانکر یا مخزن، شرایط را برای تاثیر بیشتر باسیلوس تورینجینسیس فراهم کنید؛ زیرا آب قلیایی سبب کاهش اثر این  حشره کـش می شود.
 • حشره‌کش زیستی هیچ‌گونه اثر سوء روی انسان، جانوران خونگرم، حشرات مفید و آبزیان ندارد و قابل استفاده در کشت های ارگانیک می باشد.
   

دانلود فایل محصول