رویش1 (پتاسیم بالا)

ROUYESH.1

معرفی

کود رویش-1 (کود مایع آلی پتاس بالا) حاوي درصد بالایی از ترکیبات پتاسه به شکل  K2O و قابل جذب برای گیاهان می‌باشد و به‌عنوان مکمل کود زیستی پتابارور-2 نیاز گیاهان به پتاسیم را تأمین کرده و سبب افزایش مقاومت گیاهان به سرمازدگی و تنش شوری و تأثیر گذاری بیشتر بر عملکرد و کیفیت و مدت انبارداري محصول می‌گردد. مصرف این کود از آغاز تشکیل میوه تا 2 هفته قبل از برداشت محصول یعنی زمانی که گیاهان بالاترین نیاز غذایی را دارند توصیه می‌گردد.

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
K2O 25%
Organic matter 22%
Organic carbon 12%

مزایا

 • افزایش بهره وری، کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی و بیماری‌ها
 • افزایش جذب آب و تعادل جذب عناصر غذایی
 • افزايش تعداد و قطر دستجات آوندي و افزایش مقاومت گیاهان زراعی به ‌ورس
 • 100درصد در اب قابل انحلال میباشد و پس از مصرف لکی بر روی گیاه باقی نمیگذارد.
   

  دستورالمعل مصرف

نوع گیاه زمان مصرف کود آبیاری محلول پاشی

 زراعی

پایان پنچه زنی و ابتدای ساقه روی 5 تا 10 لیتر  در هکتار
1 تا 2 لیتر در 400 لیتر آب
30 روز پس از اولین کود دهی

 باغی

 کامل شدن سطح برگ درختان 5 تا 10 لیتر  در هکتار 1 تا 2 لیتر در 400 لیتر آب
پایان گلدهی و ابتدای تشکیل میوه

 توصیه‌های مهم

 • در صورت مصرف هم‌زمان پتابارور-2 و رویش-1، کود آلی رویش -1 را به میزان 2 تا 4 لیتر در هکتار مصرف نمایید.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • مقدار و دفعات توصیه شده بر اساس سن،‌ نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.
 • در خاک‌های شور 3 تا 4 بار مصرف کود رویش-1 توصیه می‌شود.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی