رویین.1 (قارچ کش زیستی)

ROOEIN.1

معرفی

قارچ‌کش زیستی حاوی باکتری باسیلوس سوبتیلیس سویه BS106، تولید کننده ایتورین A است.این ماده گلیکولیپیدی با تخریب غشای سلولی قارچ‌ها موجب مرگ سلول‌های قـارچ می‌شود. علاوه بر این، خواصی مانند محرک رشد گیاه و تحریک پاسخ دفاعی سیستمیک گیاه برای آن‌ گزارش شده است.
این محصول برای ضدعفونی بذر و نهال و استفاده در خاک به‌صورت آبیاری و یا محلول پاشی قسمت هوایی گیاهان عرضه شده است. استفاده از آن در هنگام کاشت و به فاصله 7 تا 10 روز بعد، مانع گسترش بیماری‌های قارچی در گیاهان می‌شود.

محتوای بسته:  حاوی باکتری Bacillus subtilis سویه 106 با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

موارد مصرف

مصرف قارچ‌کش زیستی برای پیشگیری و معالجه بیماری‌های قارچی خاکزی مانند بیماری مرگ گیاهچه، بوته‌میری و پوسیدگی طوقه (Rhizoctonia, Pythium, Verticillium, Fusarium, Sclerotiniaspp & Pythophtora)، ریشه قرمز پیاز (Pyrenochaeta terrestris)، سفیدک داخلی خـربـزه  (Pseudoperonospora cubensis)، فوما (Phoma betae)، پاخوره گندم، پوسیدگی چغندرقند و سیب زمینی و همچنین برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های قارچی در گلخانه‌های تولید خیار و گوجه فرنگی توصیه می‌شود.

 

مزایا

 • تولید محصول سالم و ارگانیک
 • تولید آنتی بیوتیک زیستی و محرک رشد گیاه
 • کاهش هزینه تهیه سموم
 • قابلیت تجزیه زیستی بالا در محیط زیست
 • حذف خطرات زیست محیطی مصرف سموم شیمیایی

نحوه مصرف

بذرمال

بذرها را در سایه بر روی نایلون و یا سطح تمیز بریزید و به‌ازای هر هکتار زراعت، یک بستـه 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی  را در حجم مناسبی آب فاقد کلر حل کرده و پس از صاف کردن محلول توسط پارچه‌ای نازک آن را به‌وسیله آبپاش و یا سمپاش بر روی بذرها بپاشید و به‌خوبی مخلوط نمایید تا تمامی آن‌ها به‌طور یکنواخت به کود آغشته شوند. مرطوب شدن بذور کفایت می کند لذا از خیس و چسنده شدن بذور اجتناب شود. پس از هوا خشک شدن بذور در سایه، اقدام به کشت نمایید.

 

کاشت نهال

یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی را در 100 لیتر آب حل کرده و هنگام نشاندن نهال در گودال کاشت، یک لیتر از محلول روی ریشه هر نهال ریخته و با خاک بپوشانید.

 

چالکود درختان

به ازای هر 100 اصله درخت، یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی را در 100 لیتر آب فاقد کلر حل کرده و قبل از افزودن کودهای مورد نیاز درختان در چاله کود و یا شیار کود، یک لیتر از این محلول را پای هر درخت بریزید و یا پس از حفر 2 تا 4 حفره به عمق 20 تا 40 سانتی‌متر در فاصله سایه‌انداز هر درخت،  محلول  قارچ‌کش را داخل حفره‌ها توزیع نمایید.

 

 کودآبیاری (غرقابی)

 • به ‌محض رویت علائم آلودگی در سطح خاک یا گیاهان، برای هر هکتار مزرعه یا 100 اصله درخت، یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش را در 5 لیتر آب فاقد کلر حل کنید و پس از صاف کردن آن توسط پارچه نازک، درون بشکه شیردار و یا مخزن کود ریخته و پس از رسیدن آب به نیمه کرت های آبیاری، شیر مخزن را کمی باز کنید تا محلول قارچ کش به همراه آبیاری مصرف شود. در صورت نیاز 15روز بعد تکرار شود.

 کودآبیاری (قطره‌ای)

 • ابتدا قارچ‌کش زیستی را در حجم کمی از آب فاقد کلر حل کرده و پس از صاف کردن محلول با پارچه نازک، آن را در مخزن اصلی بریزید. تزریق قارچ کش از مخزن را 1 تا 2 ساعت پس از شروع زمان آبیاری انجام دهید و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان زمان آبیاری، آن را به اتمام برسانید.

محلول پاشی

یک بسته 200 گرمی از قارچ‌کش زیستی را در 5 لیتر آب حل کنید و با استفاده از پارچه‌ای نازک آن را صاف کرده و به همراه 400 لیتر آب درون مخزن سمپاش شسته شده‌ای بریزد؛ سپس محلول را بر روی محل آلودگی اسپری نمایید.

 توصیه‌های مهم

 • در مزارع و گلخانه ها، قارچ کش زیستی بهتر است در زمان نور کم ترجیحاً بعد از ظهر و صبح زود مصرف گردد.
 • قارچ‌کش زیستی باسیلوس سوبتیلیس را می‌توان با قارچ‌کش‌های شیمیایی رقیق شده (فاقد ترکیبات کلر و مس)، کودها و سایر مواد زیستی به‌طور همزمان مصرف نمود.
 • پس از باز کردن بسته قارچ‌کش، محتوای آن را بایستی حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • قارچ‌کش زیستی هیچ‌گونه اثر سوء روی انسان، جانوران خونگرم، حشرات مفید و آبزیان ندارد و قابل استفاده در کشت های ارگانیک می باشد.

دانلود فایل محصول