فسفر یکی از مهم‌ترین عناصر حیاتی است که به مقدار زیاد و به شکل ترکیبات معدنی و آلی در خاک و آّب وجود دارد. گیاهان و میکروفیت­ها تنها می‌توانند یون فسفات محلول را جذب کنند که معمولاً میزان آن در محیط خارج سلولی کم‌تر از نیاز گیاه است. کود زیستی فسفاته بارور-2 شامل دو سویه باکتری‌های حل کننده فسفات می‌باشد که با تولید اسیدهای آلی و آنزیم‌های فسفاتاز باعث رهاسازی فسفات از ترکیبات معدنی و آلی می‌شوند. هر بسته 100 گرمی آن برای مصرف در یک هکتار استخر در هر مرحله کود دهی به همراه حداکثر 50 درصد کود شیمیایی فسفاته توصیه می‌شود.

 

با استفاده از یک بسته کود زیستی فسفوبارور-2 در هر نوبت، می توانید مصرف متداول کودهای شیمیایی فسفاته را به نصف و یا حتی کمتر را به نصف کاهش دهید.

حاوی میکروارگانیسم های زیستی و مفید

Pantoea agglomerans

Pseudomonas putida 

جمعیت:

   (CFU/MLitt) 107-10

 مزایا

 •  کاهش مصرف کود شیمیایی
 • فزایش تولید در واحد سطح
 • سازگاری با سایر کودها
 • رسوبات کم در کف استخر
 • کاهش گازهای سمی در استخر
 • مطبوع‌تر شدن طعم، بو و رنگ شفاف‌تر ماهی
 • کمتر شدن قابل توجه تلفات ناشی از بیماری‌ها و کمبود اکسیژن

پیشنهاد ویژه

توصیه می‌شود کود زیستی فسفوبارور-2  را به همراه کود های زیستی ازتوبارور-1 و پتابارور- ۲ و در قالب کود کامل NPK زیستی بارور استفاده نمایید.

 

دستورالعمل مصرف کود زیستی

جهت تهیه محلول کود زیستی مورد نیاز یک هکتار استخر، یک بسته از کودهای زیستی فسفوبارور-2  را در حجم مناسبی از آب ریخته و کاملاً به هم بزنید. در صورت طولانی شدن کار، هر 15 دقیقه یکبار عمل هم‌زدن را تکرار کنید. این محلول را با ظرف کوچکی در استخر بپاشید.

 

 زمان مصرف 

در دمای زیر 28 درجه سانتی گراد هر هفته یک بسته از کودهای زیستی فسفاته بارور-2  محلول شده را به‌صورت فوق و به همراه 25 کیلوگرم نیترات-فسفات در استخر بپاشید. در دمای بالاتر از 28 درجه سانتی‌گراد (اوایل مرداد تا اواخر شهریور) هر دو هفته یکبار این کار انجام شود.

 

 نکات مهم:

 • با استفاده از یک بسته کود زیستی فسفوبارور-2 در هر نوبت، می توانید مصرف متداول کودهای شیمیایی فسفاته را به نصف و یا حتی کمتر از نصف کاهش دهید.
 • بهتر است كوددهي در دفعات زياد و مقدار كم و به صورت محلول انجام گيرد. 
 • از كوددهي در روزهاي ابري و باراني بايد پرهيز كرد زيرا مواد معدني مورد مصرف فيتوپلانكتون ها قرارنمی گیرند.
 • برای نتیجه بهتر، کود زیستی فسفوبارور-2  به همراه کودهای زیستی پازتوبارور-1 و فسفوبارور-۲ در قالب بسته کامل کودی NPK زیستی استفاده نمایید.
 • پس از باز کردن بسته کود زیستی، محتوایات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • برای انبارداری، این محصول را در دمای کمتر 35 درجه و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.