ماکرو رویش

MACRO ROUYESH

معرفی

کود ماکرو رویش با توجه به فرمولاسیون عمومی خود در تمامی مراحل رشد مخصوصاً قبل و بعد از فاز زایشی و برای تمام گونه‌های گیاهی قابل استفاده بوده و می‌تواند نیازهای تغذیه‌ای گیاه را در رابطه با عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم برطرف نماید. عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در این ترکیب به طور کامل کلاته گردیده و از قابلیت جذب بالایی برخوردار هستند. این کود تقریباً فاقد ترکیبات کلر و سدیم بوده بنابراین احتمال بروز سمیت و برگ‌سوزی در گیاهان وجود ندارد.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Total N 20%
P2O5 20%
K2O 20%

مزایا

 • افزایش گلدهی و میوه دهی و سایز میوه درختان
 • فرمول عمومی محبوب برای انواع محصولات و شرایط رشد
 • افزایش توان ریشه زایی در گیاه و جذب بهتر عناصر غذایی
 • انتقال مواد غذایی به بافت میوه گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول
 • قابلیت استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه
 • با حداقل کلر،‌ سدیم و فلزات سنگین


   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه تکرار محلول پاشی
(در هزار لیتر آب)
کود آبیاری
(در هکتار)
زمان مصرف
محصولات زراعی 2 نوبت 2 تا 3 لیتر 4 تا 5 لیتر 4 تا 6 برگی تا گلدهی
درختان میوه دانه‌دار
 و مرکبات
2 نوبت 3 لیتر 4 لیتر پیش از گلدهی - تشکیل میوه و فندقه شدن
درختان هسته دار 2 نوبت 3 لیتر 4 لیتر پس از گلدهی - تشکیل میوه و فندقه
محصولات گلخانه 2 نوبت 2 - 3 لیتر 4 - 5 لیتر پس از انتقال نشاء - گلدهی و تشکیل میوه

 توصیه‌های مهم

 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
 • قبل از استفاده از این کود اطلاع از میزان غلظت عنصر بور در خاک و آب کشاورزی منطقه الزامی می‌باشد.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 •  بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی