بور رویش

Bor.ROUYESH

معرفی

کود بور- رویش ترکیبی حاوی بور به همراه اتانول آمین است. اتانول آمین موجود دراین کود باعث جذب و پایداری بیشتر  بور در خاک‌های قلیایی و افزایش سرعت جذب آن در محلولپاشی می‌شود. عنصر بور در تقسیم سلولی در بافت‌های مریستمی، شکل گیری و پایداری دیواره سلولی، تقویت تولید و زنده مانی دانه گرده ، تشکیل و ترمیم بافت آوندی، متابولیسم و انتقال مواد قندی در شیره گیاهی و انتقال کلسیم در گیاه نقش دارد. کمبود بور طیف وسیعی از محصولات از جمله محصولات ریشه، دانه های روغنی، پنبه، انگور و خانواده براسیکا را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Boron 12%

مزایا

 • افزایش باروری و تولید محصول با تقویت تولید و زنده مانی دانه گرده
 • تقسیم سلولی در بافت های مریستمی گیاهان
 • جلوگیری از بدشکلی و ترکیدگی میوه و تشکیل میوه سالم
 • تولید و انتقال مواد قندی به نقاط رشدی گیاهان
 • تکمیل نقش کلسیم و کمک به تشکیل دیواره سلولی در گیاه
   

  دستورالعمل مصرف

 

نوع گیاه تکرار محلول پاشی
غلات در ابتدای پنجه زنی و خوشه دهی 1.5 لیتر در هزار لیتر آب
چغندر قند 4 تا 6 برگی 1 لیتر در هکتار
تکرار پس از 4 هفته 1.5 لیتر در هکتار
گیاهان علوفه‌ای ابتدای فصل رشد 1.5 لیتر در هکتار
پیش از گلدهی 1 لیتر در هکتار
دانه روغنی یک هفته پیش از گلدهی 1.5 لیتر در هکتار
انگور پیش از گلدهی - غوره دهی 2 لیتر در هزار لیتر آب
پسته ابتدای فصل رشد- پیش از گلدهی 1.5 لیتر در هزار لیتر آب
درختان میوه و مرکبات پیش از گلدهی 2 لیتر در هزار لیتر آب
 پیش از رنگ گیری میوه 3 لیتر در هزار لیتر آب
کلم، کاهو و گیاهان صیفی رشد کافی شاخه و برگ 1.5 لیتر در هزار لیتر آب
تکرار هر 3 هفته 2 لیتر در هزار لیتر آب

 

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده از این کود اطلاع از میزان غلظت عنصر بور در خاک و آب کشاورزی منطقه الزامی می‌باشد.
 •  قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 •  بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 •  قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی