بذر کاهو (رویان 1)

رقم اصلاح شده

معرفی

 • نوع رقم: استاندارد (OP)
 • نوع کشت: فضای باز
 • طول دوره رسیدگی: 55 تا 60 روز
 • قوه نامیه: %90
 • خلوص: %99
 • مشخصه: بلند و حجیم، رنگ سبز تیره، مقاوم به سرما
 • فصل کشت: پاییز و بهار
 • میزان مصرف بذر: 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار
   

مزایا

 • یکنواختی رشد
 • عملکرد بالا
 • مقاوم به سرمای فصل
   

توجه

 • محتوای این قوطی تحت نظارت متخصصین تولید و اصلاح بذر انتخاب، تولید و بسته‌بندی شده است. رویش و باردهی این محصول بستگی به شرایط نگهداری، اقلیم منطقه، زمان و نحوه کشت دارد. لذا در صورت تأیید مشکل در قوه نامیه بذر توسط کارشناس معتمد شرکت، جبران خسارت منحصر به معادل بهاء فروش بذر خواهد بود.
 • این بذر با قارچ‌کش جهت کشت ضدعفونی گردیده و برای مصارف غذایی و خوراک دام مناسب نمی‌باشد.

دانلود فایل محصول