پتا رویش

POTA ROUYESH

معرفی

کود پتا رویش (فسفیت پتاسیم) حاوی عناصر فسفر و پتاسیم با خلوص بالا می باشد. استفاده از این کود سبب افزایش ریشه زایی، گلدهی، بهبود عملکرد و کیفیت و رنگ پذیری میوه خواهد شد؛  همچنین القا کننده مقاومت گیاه نسبت به استرس‌های محیطی و عوامل بیماری¬زای قارچی نظیر گموز، پوسیدگی طوقه، بوته میری و سفیدک دروغین می‌باشد.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
P2O5 16%
K2O 20%

مزایا

 • افزایش قدرت ریشه زایی در ابتدای فصل رشد
 • بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
 • افزایش مقاومت به بیماریهای گیاهی نظیر گموز و بوته میری و سفیدک دروغین
 • افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌های شوری و خشکی
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه تکرار محلول پاشی کود آبیاری زمان مصرف
محصولات زراعی 2-3 نوبت 3-2 لیتر
در هکتار
7-5 لیتر
در هکتار
شروع رشد اولیه تا گلدهی
بعد از گلدهی
محصولات باغی 2-3 نوبت 3-2 لیتر
در هزار لیتر آب
8-6 لیتر
در هکتار
تورم جوانه‌ها تا گلدهی
تشکیل میوه
سبزی ، صیفی
جالیزی
2-3 نوبت 3-2 لیتر
در هکتار
7-5 لیتر
در هکتار
پس از انتقال نشاء
 قبل از گلدهی و تشکیل میوه

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک نسبت به مصرف مقدار کافی از این کود اقدام نمایید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی