سولفوبارور-1 (باکتری‌های اکسید کننده گوگرد)

Sulfo BARVAR. 1

   

معرفی

کاهش اسیدیته خاک (حتی بطور موضعی) در اطراف ریشه‌ گیاهان یکی از راه‌های مقابله با کمبود عناصر غذایی و بهبود وضعیت تغذیه‌ای گیاهان در خاک‌های آهکی و قلیایی ایران می‌باشد. گوگرد اقتصادی‌ترین ماده اسیدزا برای کاهش اسیدیته خاک‌های آهکی است. مصرف گوگرد وقتی مؤثر و نتیجه بخش خواهد بود که مقدار کافی از آن در خاک به اسید سولفوریک تبدیل شود.
کود زیستی سولفوبارور-1 حاوی دو نوع باکتری تیوباسیلوس بسیار فعال خاکزی و اکسید کننده گوگرد می‌باشد که با اکسایش میکروبی گوگرد در خاک و تولید اسید سولفوریک، اسیدیته خاک کاهش یافته و باعث انحلال و قابل جذب شدن ترکیبات عناصر غذایی مانند فسفر، آهن، روی، مس، منگنز می شود از سویی جذب بهتر این عناصر، افزایش عملکرد گیاهان زراعی و باغی را به همراه دارد.

محتوای بسته: حاوی باکتری‌های اکسید کننده گوگرد  Thiobacillus strain T40, T95با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

 

مزایا

 • کاهش اسیدیته خاک
 • بهبود حاصلخیزی خاک
 • کنترل برخی عوامل بیماری‌زای خاکزاد
 • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
  (به‌ویژه گوگرد، فسفر، آهن، روی، مس، منگنز)

   

نحوه مصرف

به‌ازای هر 50 کیلوگرم گوگرد یک بسته کود زیستی سولفوبارور -1 را تهیه و به خوبی با هم مخلوط کنید؛ سپس به شرح زیر مصرف نمایید:

محصولات باغی

 1 الی 60 روز قبل از کشت و در آخرین مرحله آماده سازی مزرعه، مخلوط سولفوبارور-1 و گوگرد را  بصورت سطحی و یا نواری در مزرعه پخش نمایید و با دیسک آن را در عمق متناسب با فعالیت ریشه گیاه با خاک مخلوط کنید.

محصولات باغی

پایان فصل سرما و قبل از بیدار شدن درختان از خواب زمستانی،‌ مخلوط سولفوبارور-1 و گوگرد را به میزان 0/5 تا  1 کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود و یا در چند چاله حفره شده در حاشیه سایه انداز درخت، مصرف نمایید.

 

توصیه‌های مهم

 • هنگام استفاده از کود زیستی ازتوبارور-1، کود دهی اوره در نوبت اول به‌صورت کامل اجرا شود و در نوبت‌های بعدی به ازای هر بار استفاده از کود زیستی ازته، 30 تا 50 کیلوگرم از کود اوره شیمیایی بکاهید.
 • این کود زیستی را به همراه کودهای زیستی فسفاته بارور-2 و پتابارور-2 مصرف نمایید.
 • پس از باز کردن بسته کود زیستی، محتوایات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • از اختلاط  این کود زیستی  با سایر سموم و کودهای شیمیایی حاوی ترکیبات ازت، کلر و مس اجتناب نمایید.
 • برای انبارداری، این محصول را در دمای کمتر 35 درجه و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی