کود زیستی پنتا بارو-۲ به دلیل آهکی و قلیایی بودن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی کشور، جذب برخی عناصر غذایی ضروری برای گیاه نظیر فسفر، آهن، روی، مس و منگنز توسط گیاهان به خوبی انجام نمی شود وحتیپس از افزودن آنها به خاک به تدریج به ترکیبات نامحلول تبدیل شده و به این ترتیب بازدهی اندکی دارند. عنصر گوگرد اقتصادی‌ترین ماده اسیدزا برای کاهش اسیدیته خاک‌های آهکی است.

کود زیستی سولفوبارور-۱ حاوی دو نوع باکتری تیوباسیلوس بسیار فعال خاکزی و اکسید کننده گوگرد میباشد. با اکسایش گوگرد در خاک و تولید اسید سولفوریک، اسیدیته خاک کاهش یافته و باعث انحلال و قابل جذب شدن ترکیبات عناصر غذایی مانند فسفر، آهن، روی، مس، منگنز شده از سوی دیگر جذب بهتر این عناصر، منجر به افزایش عملکرد گیاهان زراعی و باغی می‌شوند. بعلاوه، در نتیجه این فرآیند گوگرد به صورت یون سولفات و به عنوان چهارمین عنصر مورد نیاز، جذب گیاه شود.

کود زیستی  سولفوبارور-۱

این محصول با استفاده از دانش فنی خریداری شده از موسسه تحقیقات خاک و آب توسط شرکت زیست فناور سبز تولید شده است و برای تمامی محصولات زراعی و باغی به غیر از برنج استفاده از آن توصیه می شود.

 

مزایا

 • کاهش اسیدیته خاک

 • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه (به ویژه گوگرد، فسفر، آهن، روی ، مس ، منگنز)

 • بهبود حاصلخیزی خاک

 • افزایش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی و باغی

 • کنترل برخی عوامل بیماریزای خاکزاد

زمان مصرف

در زراعت

۱ تا ۶۰ روز قبل از کاشت و  در آخرین مرحله آماده سازی زمین 

در باغات

پس از گذشت سرما و قبل از بیدار شدن درختان از خواب زمستانی (فصل بهار).

 

 

نحوه مصرف

به ازای هر 50 کیلوگرم گوگرد یک بسته کود زیستی سولفوبارور -1 را تهیه و به خوبی با هم مخلوط کنید؛ سپس به شرح زیر مصرف نمایید:

در زراعت

مخلوط سولفوبارور -1 و گوگرد را  بصورت سطحی و یا نواری در مزرعه پخش کنید و با دیسک آن را در عمق متناسب با فعالیت ریشه گیاهان با خاک مخلوط نمایید.

در باغات

مخلوط سولفوبارور  -1 و گوگرد را بصورت چالکود و به میزان 0/5 الی 1 کیلوگرم برای هر درخت در چند چاله حفره شده در حاشیه سایه انداز درختان مصرف نمایید.

 

 نکات مهم:

 • سولفوبارور -1 بایستی همراه با گوگرد (گوگرد پودری، گوگرد گرانوله بنتونیت ‌دار، گوگرد آلی گرانول و ...) مصرف شود.
 • از مصرف گرانول‌های گوگرد که در آب متلاشی نمی‌گردند جداً خودداری نمایید.
 • مخلوط سولفوبارور -1 و گوگرد باید بلافاصله پس از تهیه مصرف شود.
 • بهتر است مخلوط سولفوبارور -1 و گوگرد قبل از کشت گیاهان زراعی و یا قبل از تورم جوانه‌های برگی درختان به خاک اضافه شود. پس از مصرف فرآیند اکسیداسیون شروع می‌شود و آزاد شدن برخی از عناصر مثل فسفر، آهن و روی در حدود 2 ماه پس از مصرف به حداکثر می‌رسد.
 • مصرف این کود برای برنج توصیه نمی‌شود؛ زیرا در شرایط غرقاب ممکن است گوگرد به سولفید هیدروژن تبدیل شود که برای گیاه سمی می‌باشد.
 • هنگام مخلوط کردن سولفوبارور -1 با گوگرد از دستکش استفاده نمایید.
 • سولفوبارور -1 بایستی مخلوط با گوگرد و به‌ صورت افزودن به خاک مصرف شود لذا از مصرف سولفوبارور 1-به شکل محلول در آب یا به‌ صورت سرک و برگ پاشی اجتناب نمایید.