میکرو رویش

MICRO ROUYESH

معرفی

کلیه گیاهان عـلاوه بر عناصر ماکرو برای رشــد و تولید محصول به عناصر ریز مغذی نیز نیاز دارند و در صورت کمبود این عناصر فرآیندهای فتوســنتز،تنفس و باردهی با اختلال روبرو خواهد شد،‌ کود میکرو رویش حاوی نسبت‌های متعادلی از عناصر ریزمغذی آهن، روی، مس، منگنز، بور، مولیبدن و منیزیم می باشد که برای پیشگیری و درمان کمبود این عناصر در گیاهان تولید شده که موجب افزایش فتوسنتز و افزایش جذب مواد غذایی ‌می‌شود و شرایط مطلوبی را برای رشد گیاهان فراهم می‌کند. ماده‌ کلات کننده این ترکیب از نوع EDTA بوده که پس از ورود به درون سلول گیاهان، عنصر کلات شده را در اختیار سلول گیاهی قرار می‌دهد. این کود را می‌توانید در تمامی دوران رشد گیاه بویژه در اوایل بهار مصرف کنید.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Total N 3%
Fe 3%
Zn 2%
Mg 1%
B 1%
Mn 0.5%
Cu 0.5%
Mo 0.005%

مزایا

 • کمپلکس کامل عناصر میکرو به فرم کلات شده
 • افزایش مقاومت گیاهان نسبت به آفات و بیماری‌های گیاهی
 • جذب ســریع به منظور رفع کمبود عناصر ریز مغذی
 • تکمیل کننده‌ی چرخه‌ی رشد و باروری گیاه
 • قابلیت مصرف به دو صورت محلول پاشی و همراه آب آبیاری
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه زمان مصرف محلول پاشی کودآبیاری
غلات ابتداي ساقه‌دهي 2 تا 3  لیتر در هکتار 5 تا 8  لیتر در هکتار
ذرت مرحله‌ی 6 تا 8 برگی 2 تا 4  لیتر در هکتار
گوجه فرنگی 30 روز پس از کاشت 2 تا 4  لیتر در هکتار
هندوانه، خربزه و طالبی 30 روز پس از کاشت 1.5 تا 2 لیتر در هکتار
سیب زمینی 4 تا 6 برگی و پس از گلدهی 2 تا 3 لیتر در هکتار
پسته آغاز فصل رشد و ارزنی شدن میوه 3 لیتر در هزار لیتر آب 10 تا 15 لیتر در هکتار
انگور مرحله‌ی غوره دهی و یک ماه بعد 2 لیتر در هزار لیتر آب
مرکبات پس از گلدهی و پس از تشکیل میوه 3 لیتر در هزار لیتر آب
درختان هسته‌دار پس از گلدهی و پس از تشکیل میوه 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب
گلخانه پیش از گلدهی و تکرار یک ماه بعد 3 لیتر در هزار لیتر آب

 توصیه‌های مهم

 • در درختان هسته‌دار از جمله هلو و آلو، قبل از مصرف تست محلول‌پاشی توصیه می‌شود.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی