پتاسیم یکی از مهم‌ترین عناصر حیاتی است که به مقدار زیاد و به شکل ترکیبات معدنی و آلی در خاک وجود دارد. گیاهان و میکروفیت­ها تنها می‌توانند یون پتاسیم را جذب کنند. کود زیستی پتابارور-2 شامل دو سویه باکتری‌های سودوموناس می‌باشد که با تولید اسیدهای آلی باعث رهاسازی پتاسیم از ترکیبات معدنی می‌شود. هر بسته برای مصرف در یک هکتار استخر در هر مرحله کود دهی به همراه حداکثر 50 درصد کود شیمیایی پتاسه توصیه می‌شود.

 

با استفاده از یک بسته کود زیستی پتابارور-2  در هر نوبت، می توانید مصرف متداول کودهای شیمیایی پتاسه را به نصف و یا حتی کمتر را به نصف کاهش دهید.

حاوی میکروارگانیسم های زیستی و مفید

Pseudomonas  Vancouverensis 

Pseudomonas Koreensis 

جمعیت:

   (CFU/MLitt) 107-10

 مزایا

 •  کاهش مصرف کود شیمیایی
 • فزایش تولید در واحد سطح
 • سازگاری با سایر کودها
 • رسوبات کم در کف استخر
 • کاهش گازهای سمی در استخر
 • مطبوع‌تر شدن طعم، بو و رنگ شفاف‌تر ماهی
 • کمتر شدن قابل توجه تلفات ناشی از بیماری‌ها و کمبود اکسیژن

پیشنهاد ویژه

توصیه می‌شود کود زیستی  پتابارور-2  را به همراه کود های زیستی ازتوبارور-1 و فسفاته بارور- ۲ و در قالب کود کامل NPK زیستی بارور استفاده نمایید.

 

دستورالعمل مصرف کود زیستی

جهت تهیه محلول کود زیستی مورد نیاز یک هکتار استخر، یک بسته از کودهای زیستی پتابارور-2  را در حجم مناسبی از آب ریخته و کاملاً به هم بزنید. در صورت طولانی شدن کار، هر 15 دقیقه یکبار عمل هم‌زدن را تکرار کنید. این محلول را با ظرف کوچکی در استخر بپاشید.

 

 زمان مصرف 

در دمای زیر 28 درجه سانتی گراد هر هفته یک بسته از کودهای زیستی پتا بارور-2  محلول شده را به‌صورت فوق و به همراه 25 کیلوگرم نیترات-فسفات در استخر بپاشید. در دمای بالاتر از 28 درجه سانتی‌گراد (اوایل مرداد تا اواخر شهریور) هر دو هفته یکبار این کار انجام شود.

 

 نکات مهم:

 • با استفاده از یک بسته کود زیستی پتابارور-2 در هر نوبت، می توانید مصرف متداول کودهای شیمیایی پتاسه را به نصف و یا حتی کمتر از نصف کاهش دهید.
 • بهتر است كوددهي در دفعات زياد و مقدار كم و به صورت محلول انجام گيرد. 
 • از كوددهي در روزهاي ابري و باراني بايد پرهيز كرد زيرا مواد معدني مورد مصرف فيتوپلانكتون ها قرارنمی گیرند.
 • برای نتیجه بهتر، کود زیستی پتابارور-2 را به همراه کودهای زیستی ازتوبارور-1 و فسفوبارور-۲ در قالب بسته کامل کودی NPK زیستی استفاده نمایید.
 • پس از باز کردن بسته کود زیستی، محتوایات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
 • برای انبارداری، این محصول را در دمای کمتر 35 درجه و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.