رویان-3 (بذر کاهو)

کاهو (Romaine Lettuce)


پوشش دار شده با قارچ کش

 مزایا

  • یکنواختی رشد
  • عملکرد بالا
  • مقاوم به گرمای فصل

 دستورالعمل مصرف

 نکات مهم:

  • محتوای این قوطی تحت نظارت متخصصین تولید و اصلاح بذر انتخاب، تولید و بسته‌بندی شده است. رویش و باردهی این محصول بستگی به شرایط نگهداری، اقلیم منطقه، زمان و نحوه کشت دارد. لذا در صورت تأیید مشکل در قوه نامیه بذر توسط کارشناس معتمد شرکت، جبران خسارت منحصر به معادل بهاء فروش بذر خواهد بود.
  • این بذر با قارچ‌کش جهت کشت ضدعفونی گردیده و برای مصارف غذایی و خوراک دام مناسب نمی‌باشد.