رویش3 (هیومیک اسید مایع)

ROUYESH.3

معرفی

هیومیک اسید مایع رویش، حاوی دو ماده آلی اسید هیومیک و اسید فولویک به‌صورت نمک‌های پتاسیمی است که با برقراری پیوندهای ضعیف، عناصر را در خود کلاته (قابل جذب) می‌کند. نفوذ این ترکیبات به درون سلول‌های ریشه‌ای یا برگی، جذب عناصر اصلی مورد نیاز گیاه (نیتروژن، فسفات، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و همچنین ریزمغذی‌ها را در کوتاه و بلند مدت توسط گیاهان افزایش می‌دهد. همچنین وجود ساختارهای هورمونی گیاهی در ترکیب پیچیده اسید هیومیک، موجب افزایش رشد گیاه و بهبود عملکرد آن می‌گردد.

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Humic Acid 13.2%
Fuluvic Acid 2.2%
K2O 4.4%

مزایا

 • افزایش ماده آلی خاک
 • بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
 • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی از خاک
 • تحریک فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک
 • افزایش تحمل گیاه به تنش خشکی و سرما
 • محرک رشد و توسعه دهنده ریشه
   

  دستورالعمل مصرف

 

                                                                                                                
نوع گیاه زمان مصرف روش مصرف میزان مصرف

 باغی

هنگام تورم جوانه‌ها چالکود، کودآبیاری
10 تا 20 لیتر در هکتار
در هر نوبت
پیش از گلدهی یا آغاز تشکیل میوه کودآبیاری
زراعی اولین آبیاری پس از کاشت کودآبیاری 5 تا 10 لیتر در هکتار
در هر نوبت
قبل از شروع گلدهی

 توصیه‌های مهم

 • از اختلاط این کود با کودهای کلسیمی و برخی نمک‌ها مانند سولفات پتاسیم و یا اوره فسفات خودداری نمایید؛ زیرا حالت ژل مانندی ایجاد خواهد نمود.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن کود اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی