رویش3 (هیومیک اسید مایع)

ROUYESH.3

معرفی

هیومیک اسید مایع رویش-3، حـاوی غلظت‌ بالایی از دو ماده آلـی اسید هیومیک و اسید فولویک به‌صورت نمک‌های پتاسیمی و استخراج شده از بهترین معادن لئوناردیت است که سب تقویت فعالیت میکرواورگانسیم های مفید خاک و افزایش حاصلخیزی و باروری خاک میگردد و با برقراری پیوندهای ضعیف، عناصر را در خود کلاته (قابل جذب) می‌کند. با نفوذ این ترکیبات به درون سلول‌های ریشه‌ای،‌ جذب عناصر اصلی مورد نیاز گیاه (نیتروژن، فسفات، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و همچنین ریزمغذی‌ها را در کوتاه و بلند مدت افزایش می‌دهند.

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Humic Acid 13.2%
Fuluvic Acid 2.2%
K2O 4.4%

مزایا

 • تقویت فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی عناصر و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
 • تحریک ریشه دهی و جذب بهتر عناصر غذایی
 • افزایش ماندگاری آب در اطراف ریشه و تحمل گیاه به استرس‌ها
 • افزایش قدرت جوانه زنی بذر ها
 • افزایش ماده آلی خاک
   

  دستورالعمل مصرف

 

                                                                                                                
نوع گیاه زمان مصرف روش مصرف میزان مصرف

 باغی

هنگام تورم جوانه‌ها چالکود، کودآبیاری
10 تا 20 لیتر در هکتار
در هر نوبت
پیش از گلدهی یا آغاز تشکیل میوه کودآبیاری
زراعی اولین آبیاری پس از کاشت کودآبیاری 5 تا 10 لیتر در هکتار
در هر نوبت
قبل از شروع گلدهی

 توصیه‌های مهم

 • از اختلاط این کود با کودهای کلسیمی و برخی نمک‌ها مانند سولفات پتاسیم و یا اوره فسفات خودداری نمایید؛ زیرا حالت ژل مانندی ایجاد خواهد نمود.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن کود اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی