بارور ویژه سویا (مایه تلقیح زیستی)

Soybean BARVAR

معرفیف

مایه تلقیح زیستی ویژه سویا، حاوی باکتری‌ از جنس Bradirhizobium japonicum می‌باشد که به صورت اختصاصی سبب تحریک گره زایی بر روی ریشه گیاه سویا می شود و نیتروژن ملکولی موجود درهوا را تثبیت کرده و در اختیار گیاه سویا قرار می دهد. هر بطری نیم لیتری مایع از این مایه تلقیح زیستی برای یک هکتار زراعت سویا کاربرد دارد و می‌تواند جایگزین بخشی از کود شیمیایی  ازته (اوره) در گیاه سویا شود.

محتوای بسته:  حاوی باکتری‌ Bradirhizobium japonicum با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

 

مزایا

  • کاهش خطرات زیست محیطی مصرف کودهای شیمیایی
  • جایگزین بخشی از کود شیمیایی نیتروژن در گیاه سویا
  • تولید محصول سالم و ارگانیک
  • کاهش هزینه تهیه کود شیمیایی ازته

نحوه مصرف

مایه تلقیح  زیستی را در دو نوبت، نوبت اول در هنگام کشت به‌صورت تلقیح بذر (بذرمال) و نوبت دوم 40 تا 50 روز بعد در آبیاری استفاده نمایید و یا دو نوبت در آبیاری به فاصله 40 تا 50 روز استفاده کنید. در هر نوبت یک بطری نیم لیتری مایع  برای هر هکتار زراعت سویا مصرف شود.

بذرمال

بذرها را در سایه بر روی نایلون و یا سطح تمیز بریزید و به ازای هر هکتار زراعت سویا،‌ یک بطری نیم لیتری از مایه تلقیح زیستی  را پس از تکان دادن به تدریج  بر روی بذرها پاشیده و خوب مخلوط کنید تا تمامی آن‌ها به‌طور یکنواخت به کود آغشته شوند. در صورت زیاد بودن حجم بذر مصرفی، می‌توانید محلول کودی را قبل از مصرف با آب فاقد کلر به حجم برسانید. مرطوب شدن بذور کفایت می کند لذا از خیس و چسنده شدن بذور اجتناب شود. پس از هوا خشک شدن بذور در سایه، اقدام به کشت نمایید.

  

 کودآبیاری (غرقابی)

به‌ازای هر هکتار زراعت سویا، یک بطری از مایه تلقیح زیستی را در 100 لیتر آب داخل بشکه کود حل کرده و پس از رسیدن آب به میانه زمین، شیر بشکه را کمی باز کنید تا در آبیاری مصرف شود.

 کودآبیاری (قطره‌ای)

برای استفاده در آبیاری تحت فشار (قطره‌ای)،‌ ابتدا مایه تلقیح زیستی  را داخل مخزن کود حل کنید و 1 تا 2 ساعت پس از شروع زمان آبیاری، شیر مخزن را باز کنید تا در سیستم آبیاری تزریق شود و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان زمان آبیاری تزریق کود را به اتمام برسانید.


 

 توصیه‌های مهم

  • برای اثربخشی بیشتر، کود زیستی بارور آهن و روی را به همراه کود آهن رویش 4 به‌عنوان مکمل آن استفاده نمایید.
  • این کود زیستی را بهتر است به همراه پک کامل کودهای NPK زیستی بارور مصرف نمایید.
  • بطری حاوی کود زیستی را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
  • پس از باز کردن بسته کود، محتویات آن و محلول کودی تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
  • برای کشت ارگانیک می‌توانید از این کود استفاده نمایید.
  • بسته کود را در انبار خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب می‌توانید تا 6 ماه پس از تاریخ تولید نگهداری نمایید. 

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی