فسفات پتاس

Phosphate-Potas

معرفی

این محصول، یک کود مایع حاوی عناصر فسفر و پتاسیم و فاقد نیتروژن است که آن را به منبع ایده آلی از فسفر و پتاسیم برای کاربرد در گیاهان میوه دار در زمانی که مصرف نیتروژن نیاز به کنترل دارد تبدیل می کند؛ همچنین یک منبع ایده آل برای استفاده همراه با کودهای نیتروژن است و سبب افزایش تولید و بهبود کیفیت میوه ‌ها نظیر طعم و رنگ پذیری، افزایش خاصیت انبارداری میوه‌ها و افزایش مقاومت گیاه در مقابل استرس‌های محیطی مانند شوری، خشکی، و بیماری‌ها شود. این محصول علاوه بر تأمین نیاز تغذیه گیاهان به عنوان عاملی جهت تعادل واکنش اسیدیته و قلیائیت در گیاهان محسوب می‌شود.  
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
P2O5 18%
K2O 28%

مزایا

 • منبع ارجح فسفر و پتاسیم در زمانی است که کود نیتروژن باید محدود شود
 • سنتز پروتئین ها و فعال سازی آنزیم ها در گیاهان
 • افزایش محتوای قند و بهبود کیفیت میوه
 • افزایش رشد ریشه و گلدهی ابتدای فصل در درختان
 • قابلیت مصرف و جذب سریع از طریق آبیاری و محلول‌پاشی


   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه میزان مصرف زمان مصرف
گیاهان زراعی 1 تا 2 لیتر در هکتار پس از 4 برگی- تکرار پس از 45 روز تا قبل از گلدهی 
درختان خزیان کننده 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب   پس از ظهور برگ ها
مرکبات 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب قبل از گلدهی و تکرار در زمان تنش گیاهی

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک نسبت به مصرف مقدار کافی از این کود اقدام نمایید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 •  در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 •  قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سمپاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی