بذر خیار (رویان)

رقم اصلاح شده

معرفی

 • نوع رقم: دستجردی استاندارد (OP)
 • نوع کشت: فضای باز
 • طول دوره رسیدگی: 40 تا 45 روز
 • قوه نامیه: %90
 • خلوص: %99
 • میانگین طول میوه: 14 تا 16 سانتی‌متر
 • فصل کشت: بهار
 • میزان مصرف بذر:  1.5 تا 2 کیلوگرم در هکتار
   

مزایا

 • بوته‌ای قوی و پرمحصول
 • تولید یکنواخت در طول فصل از نظر کیفیت و عملکرد

توجه

 • محتوای این قوطی تحت نظارت متخصصین تولید و اصلاح بذر انتخاب، تولید و بسته‌بندی شده است. رویش و باردهی این محصول بستگی به شرایط نگهداری، اقلیم منطقه، زمان و نحوه کشت دارد. لذا در صورت تأیید مشکل در قوه نامیه بذر توسط کارشناس معتمد شرکت، جبران خسارت منحصر به معادل بهاء فروش بذر خواهد بود.
 • این بذر با قارچ‌کش جهت کشت ضدعفونی گردیده و برای مصارف غذایی و خوراک دام مناسب نمی‌باشد.

دانلود فایل محصول