هدف

شرکت زیست فناور سبز یک شرکت توسعه فناوری بوده و از این فناوری در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی استفاده می‌نماید. این شرکت با داشتن واحد تحقیق و توسعه، بر روی محصولات جدید مثل سموم زیستی و کودهای ریز مغذی زیستی، تحقیقات و آزمایشات به عمل آورده و با تولید این محصولات جدید راه را برای رسیدن به کشاورزی پایدار هموار می‌نماید.

اعضاء هیئت مدیره شرکت زیست فناور سبز

دکتر محمد علی ملبوبی

دکتر محمد علی ملبوبی

رئیس هیئت مدیره
تماس
محمد کاظم ملبوبی

محمد کاظم ملبوبی

مدیر عامل
تماس

بیانیه شرکت زیست فناور سبز

ارزش‌ها

 • رعایت صداقت و امانت در ارتباط با صاحبان فناوری
 • رعایت درستی و راستی در عرضه فناوری ها و تولید محصولات
 • رعایت استانداردهای کیفی بالا در خدمات و محصولات عرضه شده
 • توسعه مستمر و بهره گیری از فناوری های زیستی قابل رقابت در سطح جهانی 
 • استفاده از فناوری های توسعه داده شده در کشور در وهله اول و سپس در سطح جهان

مزیت‌ها

 • دسترسی به منابع علمی دانشگاهی اعم از نتایج پژوهشی خام یا پرورده
 • دراختیارداشتن تیم های ورزیده فنی و پژوهشی
 • امکان تامین مالی پروژه های توسعه فناوری 
 • دسترسی داشتن به بازارهای داخلی و منطقه ای به ویژه از طریق شبکه نمایندگی های شرکت در سراسر کشور و منطقه

استراتژی

 • جذب، استفاده و به کارگیری زیست فناوری های نوین کشاورزی که از نظر کیفی در سطح بین المللی باشند 
 • همکاری با توسعه دهندگان تکنولوژی در جهان

حوزه کاری

توسعه فناوری از مراحل پایانی پژوهش تا عرضه فناوری و به تولید رساندن آن در زمینه های مختلف زیست فناوری کشاورزی