سوالات متداول

طبق مشاهدات کشاورزان و گزارش کارشناسان کشاورزی در کشور و همچنین منابع متعدد علمی، تاثیر باکتری های موجود در این کود بر کاهش بیماری های ناشی از باکتری ها و قارچ های خاک زی محرز شده است. پژوهش های بیشتر برای اثبات علمی این اثربخشی در حال انجام است.

خیر، بررسی های متعدد نشان می دهد استفاده از سموم رایج تا ۱۰۰۰ برابر غلیظ تر از مقادیر توصیه شده، اثر منفی بر کود زیستی بارور-۲ ندارد.

خیر، کودهای زیستی را در یک ظرف با کودها و سموم شیمیایی نمی‌توان مخلوط کرد ولی می‌توان جدا جدا آنها ر استفاده نمود.

خیر، اما اگر کود زیستی بارور-۲ در دو نوبت به فاصله ۳۰ تا ۴۰ روز استفاده شود، احتمال افزایش بیشتر محصول وجود دارد. در ضمن، مصرف بیشتر بارور-۲ هیچ گونه اثر سویی در پی ندارد، زیرا در صورت ازدیاد باکتری در خاک، این موجودات تجزیه شده و به طبیعت بازمیگردند.

به دلیل جذب متعادل عناصر در حضور کودهای زیستی، تقریبا در تمام موارد کشاورزان شاهد افزایش کیفیت محصول خود بوده اند.

خیر، به دلیل ماهیت طبیعی کود های زیستی ، مصرف زیادتر این نوع کود ها هیچ گونه مسمومیت یا اثر سوء نمی تواند داشته باشد.

خیر، نتایج آزمایش های متعدد گروه پژوهشی و همچنین نتایج بدست آمده در سراسر جهان هیچ گونه اثر سوء بهداشتی برای باکتری های فرموله شده در این کود زیستی را نشان نمی دهد.

آری، کودهای زیستی بارور را می‌توان متناسب با سطح کشت (هکتار – در زراعت) و یا (تعداد اصله درختان در باغات) در مقدار آب لازم ریخته با هم مخلوط و صاف نموده و استفاده کرد.

در مورد مصرف کود زیستی ازتوبارور-۱ باید به این صورت عمل کرد که اگر کود اوره یا کودهای ازته شیمیایی دیگر در چند مرحله استفاده می‌شوند، مرحله اول را نباید نصف کرد که تا زمان فعال شدن کودهای زیستی، گیاه از کود شیمیایی ازته استفاده نماید. ولی مراحل بعدی مصرف کود شیمیایی ازته باید نصف شود. در مورد مصرف کود شیمیایی فسفاته، بستگی به آزمون خاک دارد. اگر میزان فسفر قابل جذب در خاک از ppm15 کمتر بود، میزان مصرف کود شیمیایی به نصف کاهش یافته و کود زیستی فسفاته بارور-۲ استفاده شود ولی اگر بر اساس آزمون خاک فسفر قابل جذب از ppm15بیشتر بود کود شیمیایی فسفاته کامل حذف و تنها کود زیستی فسفاته بارور-۲ استفاده شود و اگر با این شرایط کود شیمیایی فسفاته حذف نشود از کود زیستی فسفاته بارور-۲ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. برای مصرف کود زیستی پتابارور-۲ هم حتما باید کود شیمیایی پتاسه نصف شود تا باکتری‌های کود زیستی فعال شوند.

در صورتی که امکان گرفتن آزمون خاک به هردلیلی وجود نداشته باشد باید به این صورت عمل کرد که در مورد کود ازته مانند توضیح بالا عمل نمود ولی در مورد مصرف کود فسفاته و پتابارور-۲، میزان مصرف کود شیمیایی فسفاته و پتاسه حداقل به نصف کاهش یابد تا باکتری‌ها فعالیت خود را آغاز نمایند.

خیر، محلول کودهای زیستی را بلافاصله پس از تهیه، بذر مال کرده و بذور در همان روز باید کاشته شود.

خیر، بسته کودهای زیستی پس از باز شدن، باید کامل مصرف شود. به دلیل وجود مواد مغذی در بسته های کود زیستی ممکن است با باز ماندن بسته آلودگی به داخل بسته نفوذ کرده و گسترش یابد. از طرفی ممکن است با باز باقی ماندن بسته رطوبت بسته از بین رود و باکتری‌ها بمیرند.

خیر، به دلیل این که موجودات زنده پس از بذرمال به داخل منافذ بذر، که با چشم دیده نمی‌شوند، نفوذ کرده و تا زمانی که بارندگی صورت گیرد یا آبیاری انجام شود از رطوبت موجود در بذر برای ادامه زندگی استفاده خواهند کرد.

زیرا پس از هر برداشت به دلیل اینکه گیاه از بین می رود و عموماً در باغات نیز درختان خزان کرده و اصطلاحاً بخواب می روند، لذا فعالیت ریشه متوقف می شود و باکتری ها نیز شرایط مناسب زیستی خود را از دست داده و از بین می‌روند.

با توجه به نتایج آماری تحقیقاتی و اطلاعات موجود از مزارع شاهد و تیمار به صورت مشاهده ای که در سراسر کشور با شرایط اقلیمی خاص و با تنوع خاص خاک جمع آوری شده است کودهای زیستی توانسته است بخوبی نقش خود را ایفا کنند.

در این شیوه کشت دو روش وجود دارد:

الف- همزمان و بلافاصله پس از پاشش بذرها با دیسک یا فاروئر سریعا بذرها را به زیر خاک برد.

ب- در مواقعی که به دلیل سطح وسیع کشت بین حرکت سانتریفوژ و فاروئر فاصله ایجاد می‌شود، طوری عملیات کشت را انجام دهید که در زمان‌هایی که پرتو خورشید به صورت عمود بر زمین می‌تابد تا حد امکان از پاشش و کشت بذر خودداری شود. (ساعت ۱۱ تا ۱۴)

تا یک هکتار را می‌توان با یک بسته تغذیه نمود. استفاده مقادیر بیشتر کودهای زیستی هیچگونه ضرری ندارند. ضمنا می‌توان برای ۱۰ قطعه ۱۰۰۰ متری، ۱۰ لیتر محلول تهیه کرد تا برای هر قطعه یک لیتر استفاده شود.

می‌توانید بذرها را پاشیده و در اولین آبیاری از کود زیستی استفاده کنید و دومین مرحله استفاده کودهای زیستی را به صورت سرک (آبیاری) یک ماه بعد انجام دهید.

بهتر است بذر دونم(نه خیس نه خشک) باشد، ولی اگر لازم است بذر کاملا خشک باشد بهتر است خشک کردن بذر در سایه انجام شود.

بلی، این کودها را هم به صورت بذر مال می‌توان استفاده کرده و هم در هنگامی که انتقال نشاء به زمین اصلی انجام می‌شود، می‌توان ریشه را آغشته به این کودها کرد.

قوه نامیه بذر به نحوه‌ی تولید و به شرایط ژنتیکی آن بستگی دارد و این کودهای زیستی وقتی به بذر کمک می‌کنند که ریشه‌چه، از بذر بیرون بیاید تا از همان ابتدا مواد مغذی را در اختیار بذر قرار دهند که در نهایت گیاه با کیفیت تری ایجاد می‌شود.

اگر بذرمال را درست انجام داده باشید و همان روز بذرمال، کشت را انجام دهید تا زمانی که بذر قوه نامیه دارد باکتری‌ها هم، چون در منافذ بذر قرار میگیرند و از رطوبت بذر استفاده می‌کنند زنده خواهند ماند.

بذرها باید تنها مرطوب شود نباید آنقدر خیس شود که دولپه شود.

سموم اصولا دارای ترکیبات مس هستند و نباید با این کودها در یک ظرف مخلوط شوند ولی سموم بدون مس و کودهای شیمیایی را به صورت رقیق شده میتوان با این کودها با هم استفاده کرد.

تفاله ها بستری فراهم برای مدت شش ماه زندگی باکتری‌ها در بسته ها هستند و شما برای تغذیه گیاهتان به آنها نیازی ندارید و می‌توانید دور بریزید ولی در صورت استفاده ضرری هم متوجه کشت شما نمی‌شود.

به علت اینکه باکتری‌ها هوشمند عمل می‌کنند و احساس نیاز درگیاه ایجاد می شود و باکتری‌ها با این احساس نیاز فعال می‌شوند.

برای اینکه این گیاه است که تنظیم می‌کند که چه مقدار از کود زیستی بارور استفاده شود و به اندازه حجم ریشه باکتری‌ها تکثیر می‌شوند.

اگر هرسه کود زیستی بارور را استفاده کنید بهتر است چون گیاه قبل از به خواب رفتن و با فعالیت ریشه می‌تواند ذخیره مناسبی را برای جوانه گل سال آینده فراهم نماید.

خیر به علت اینکه اشعه ماوراء بنفش خورشید آنها را ازبین می‌برد، ضمنا باکتری‌ها همزیست با ریشه گیاه می‌شوند.

بله ولی حتما پتابارور را هم به صورت خاکی باید استفاده کرد.

بله ولی در حدی که بذور فقط مرطوب شود و در حین بذرمال بذرها کاملا زیرو رو شوند تا به همه بذرها کود برسد.

اگر در کوددهی پاییزه کود دامی داده می‌شود، مخلوط با کود دامی استفاده شود.

اول ضدعفونی را انجام دهید و بعد که خشک شد، در آخر بذرمال را انجام دهید.

خیر، به علت اینکه گیاهان برای تغذیه خود از ذخیره خاک برداشت می‌کنند برای کشت بعد باید مجدد کودهای شیمیایی و آلی و زیستی استفاده شود چرا که ذخیره باقیمانده در خاک کفاف برداشت و عملکرد خوب در کشت بعد را نمی دهد کودهای زیستی بارور خود ماده مغذی نیستند که با افزودن آنها به خاک گیاه از آنها تغذیه کند بلکه بهره برداری از مواد مغذی غیر قابل دسترس درخاک را افزایش می‌دهند و برای اینکه گیاه در مراحل اولیه رشد تا قبل از فعال شدن باکتری ها دچار کمبود نشود لاجرم باید از کودهای شیمیایی استفاده شود از طرفی ما تاکید بر تلفیق داریم نه تک بعدی عمل کردن، تا بتوانیم بهره وری بیشتری از خاک داشته باشیم. بنابراین از کودهای شیمیایی به عنوان استارتر استفاده می‌شود تا در ابتدای رشد، ریشه بندی خوب ایجاد شود و استقرار باکتری‌ها سریعتر صورت گیرد.

در ابتدا باید علت سیاه شدن گردوها را دریابیم. یک عامل آن قارچ است و عامل دیگر آن کم آبی. به طور کلی کودهای زیستی بارور موجب افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماریها و تنشها می‌شوند.

اگر بذرها خیلی خیس باشند امکان آسیب بذرها هست باید بذرها در حد رطوبت دونم(نه خیس نه خشک) باشند.

خیر با گذشت تاریخ کودها تعداد باکتری‌ها در بسته کاسته شده و تاثیرشان در یک هکتار کم می‌شود پس چنین ریسکی نکنید.

کودهایی که از نماینده تهیه می‌کنید عموما تازه تولید هستند البته کیفیت بسته ها تا آخرین روز انقضا بالاست ولی هیچ نماینده ای حق فروش کودهای تاریخ گذشته را ندارد. چون نماینده‌ها می‌توانند کودهای تاریخ گذشته را مرجوع کرده و تاریخ دار دریافت نمایند.

۱۰ به توان ۷ تا ۱۰ به توان ۸ باکتری در هر گرم از کود زیستی بارور وجود دارد.

در مزارعی که بالای ۱۵ پی پی ام فسفر قابل جذب، در خاک داشته باشند، برای نتیجه گرفتن از کودهای زیستی بارور، باید کود شیمیایی حذف شود. و اگر فسفر خاک کمتر از ۱۵ پی پی ام باشد باید مصرف کود شیمیایی نصف شود.

اگر باکتری‌ها به ریشه رسیده باشد یا به طریق چالکود یا به طریق بذرمال یا آبیاری در زمان صحیح و با روش درست، در محیط اطراف ریشه باکتری‌ها میتوانند حفظ شوند و تا هنگامی که ریشه زنده است باکتری‌ها زنده اند.

اگر کودهای ازته و پتاسه و فسفاته به نسبت صحیح در کنار کودهای زیستی استفاده شوند با جذب بهتر فسفر و ازت و پتاسیم هم بافت گیاه مستحکمتر میشود و هم رشد رویشی افزایش می یابد بنابراین نه تنها بوته ها کوتاه نمیشوند بلکه تناژ هم بالا می رود.

اگر بذرهای آغشته به سم با محلول کودهای زیستی تنها مرطوب شود و خیس نشود هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود.